Nieuws: De impact van cliëntenonderzoek op uw onderneming

Sinds 2017 voeren banken intensieve cliëntenonderzoeken uit, een juridische verplichting op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hoewel dit proces soms als een formaliteit lijkt, kan het ernstige gevolgen hebben voor uw onderneming. In deze juridische analyse leggen we uit waarom cliëntenonderzoeken plaatsvinden, wat ze inhouden, en welke mogelijke gevolgen ze kunnen hebben. Het is van essentieel belang om te begrijpen waarom uw medewerking aan zo’n onderzoek cruciaal is.

Waarom een cliëntenonderzoek

Banken, gedreven door wettelijke voorschriften, voeren cliëntenonderzoeken uit om “integere bedrijfsvoering” te waarborgen. Na eerdere incidenten, zoals de boete van € 775.000.000 voor ING in 2018, streven banken naar het vermijden van risico’s en het handhaven van integriteit. De termen Know your customer (KYC) en client due diligence (CDD) zijn hierbij bekend. Deze onderzoeken worden aangepast aan specifieke bedrijfssectoren en kenmerken van de cliënt.

Wat is een cliëntenonderzoek

Cliënten worden ingedeeld in risicocategorieën op basis van diverse factoren. Het onderzoek omvat het monitoren van relaties en transacties, waarbij een transactieprofiel wordt opgesteld. Het doel is helderheid verkrijgen over zakelijke relaties en transacties, en dit gebeurt niet alleen bij het aangaan van de bancaire relatie, maar ook periodiek gedurende de relatie.

Gevolgen cliëntenonderzoek

Een bank kan concluderen dat er een onacceptabel hoog risico is, wat kan leiden tot weigering van contracteren of opzegging van lopende overeenkomsten. Hoewel de bank deze bevoegdheid heeft, moet ze handelen binnen redelijkheid en billijkheid. De rechter hanteert deze maatstaf bij geschillen, waarbij de bijzondere zorgplicht van de bank jegens de klant cruciaal is.

Geconfronteerd met een cliëntenonderzoek

Cliënten kunnen directe blokkering van rekeningen ervaren als reactie op een cliëntenonderzoek. Onvoldoende medewerking kan leiden tot opzegging van krediet- of bankovereenkomsten. Tijdige medewerking is essentieel, omdat de informatie beschikbaar op het moment van opzegging bepalend is bij juridische geschillen.

Handel op tijd

Het ontbreken van medewerking kan de mogelijkheid om toekomstige schade te verhalen beperken. Rechters kijken vaak alleen naar informatie beschikbaar op het moment van opzegging. Het is van belang om op tijd te handelen en te begrijpen dat banken vaak in het gelijk worden gesteld als er onvoldoende medewerking is verleend.

Een cliëntenonderzoek kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw onderneming. Begrijp de noodzaak van medewerking en handel tijdig om mogelijke schade te voorkomen. Als u geconfronteerd wordt met een cliëntenonderzoek, zoek dan juridisch advies. Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te begeleiden en te adviseren bij deze complexe juridische kwesties.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant