Nieuws: De impact van witwas controle kosten op bankklanten en de rol van banken

In recente ontwikkelingen is gebleken dat ABN Amro, gevolgd door andere grote banken, heeft besloten de kosten voor witwas controles door te berekenen aan haar klanten. Deze beslissing markeert een kantelpunt in de financiële sector, waarbij de balans tussen de verantwoordelijkheid van banken en de impact op klanten opnieuw wordt bekeken. In deze blog lichten we toe wat dit betekent voor u als bankklant en waarom banken zich genoodzaakt voelen deze stappen te ondernemen.

De rol van banken als poortwachters

Banken hebben een cruciale rol in het voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen en financiering van terrorisme. Zij zijn door de overheid aangewezen als ‘poortwachters’. Dit houdt in dat zij verplicht zijn om hun klanten grondig te kennen (‘Know Your Customer’ of KYC) en ongebruikelijke transacties te melden. Deze taken vereisen aanzienlijke investeringen in personeel en technologie, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt.

De druk op het verdienmodel van banken

Door de aanhoudende lage rente en de hoge kosten voor witwas controles staat het traditionele verdienmodel van banken onder druk. Daarnaast hebben historische tekortkomingen in het toezicht op financiële transacties geleid tot forse boetes, die de kosten verder opdrijven. In een poging deze kosten te beheersen, kiezen sommige banken ervoor om deze door te berekenen aan hun klanten.

De gevolgen voor klanten

Klanten van banken kunnen geconfronteerd worden met extra kosten voor het aanhouden van een bankrekening of voor specifieke diensten zoals internationale transacties. Deze kosten reflectie kan leiden tot onvrede onder klanten en beperkingen in hun toegang tot financiële diensten, vooral voor diegenen die als ‘hoog risico’ worden beschouwd.

De uitdagingen en mogelijke oplossingen

Deze ontwikkeling roept vragen op over de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten tussen banken, klanten en de overheid. Er wordt gediscussieerd over de mogelijkheid dat sommige aspecten van de witwas controles beter door de overheid uitgevoerd kunnen worden, gezien het algemeen belang bij een schoon financieel systeem.

Financieel Recht Advocaten

Terwijl de financiële sector zoekt naar een evenwichtige benadering van de kosten en verantwoordelijkheden rond witwascontroles, blijft het essentieel voor klanten om hun rechten en opties te kennen. Heeft u vragen over hoe deze ontwikkelingen uw financiële dienstverlening beïnvloeden of voelt u zich oneerlijk behandeld door uw bank? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem vandaag nog contact op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant