Nieuws: De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs wil een hardere aanpak op witwassen

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft een reactie gepubliceerd op het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Minister Kaag van Financiën stuurde het voorstel in oktober naar de Tweede Kamer.

Hoog risico

In de reactie richt de beroepsvereniging zich met name op het onderdeel dat beoogt gegevensdeling mogelijk te maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

De NOB vraagt de rol van de belastingadviseur als poortwachter waar het gaat om onderlinge gegevensdeling te heroverwegen. De beroepsvereniging stelt dat de term ‘poortwachter’ voor de belastingadviseur die voorbereidende aangiften verricht minder passend is. Dit is volgens hen anders bij de belastingadviseur in zijn adviserende rol als hij nauw betrokken wordt bij de uitvoering van het advies.

Maatschappelijke taak

De vervulling van de poortwachtersfunctie wordt gezien als een belangrijke maatschappelijke taak, die kennis en investeringen vereist, waarom de maatregel geïntroduceerd wordt. Om de kans te verkleinen dat een kwaadwillende cliënt door middel van shopgedrag toegang krijgt tot het financiële stelsel en om te voorkomen dat elke instelling van vooraf moet beginnen met het verzamelen van relevante gegevens, is het noodzakelijk dat belastingadviseurs onderling informatie uitwisselen bij een cliënt met indicaties van een hoger risico.

Hiertoe is een inspanningsverplichting opgenomen voor belastingadviseurs om in het geval van bedoelde indicaties na te gaan of de cliënt een andere belastingadviseur om dienstverlening heeft verzocht.

Redelijke maatregelen

De belastingadviseur moet redelijke maatregelen nemen om na te gaan of een cliënt eerder bij een andere belastingadviseur diensten heeft afgenomen. Dit kunnen bijvoorbeeld navraag bij de cliënt en het raadplegen van openbare en andere bronnen zijn. Goedwillende cliënten informeren hun belastingadviseur al over een andere belastingadviseur bij wie diensten zijn afgenomen. Voor kwaadwillende cliënten geldt dit niet, waardoor het concept volgens de NOB zijn doel voorbijschiet.

De NOB is van mening dat de verplichting van een belastingadviseur om bij een andere belastingadviseur navraag te doen zonder meer een lastenverzwaring betekent. Daarnaast is volgens hen van een lastenverlichting geen sprake omdat de belastingadviseur een eigen risicobeoordeling en risicoafweging moet blijven maken op basis van alle hem ter beschikking staande informatie. Voor kleinere advieskantoren met relatief veel kleine cliënten zou wel eens sprake kunnen blijken te zijn van een welhaast onuitvoerbare taak.

In verband met het voorgaande verzoekt de NOB tot een heroverweging van het concept voor wat betreft het onderdeel gegevensdeling tussen instellingen.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant