Nieuws: De Volksbank geconfronteerd met mogelijke boete wegens schending anti-witwaswetgeving

De Volksbank, het moederbedrijf van onder andere ASN Bank en SNS, staat momenteel in de schijnwerpers vanwege een mogelijke boete die wordt opgelegd door De Nederlandsche Bank (DNB). De bank wordt ervan beschuldigd de wetgeving tegen witwassen te hebben overtreden. De situatie, zoals beschreven in een recent persbericht van de Volksbank, benadrukt de noodzaak voor financiële instellingen om te voldoen aan de eisen van klantintegriteit en anti-witwas controles. Hieronder vindt u een overzicht van de kwestie en de implicaties ervan.

Overtreding van anti-witwaswetgeving en mogelijke boete

Uit het persbericht van de Volksbank dat op vrijdag is gepubliceerd, blijkt dat De Nederlandsche Bank van plan is om een boete op te leggen aan de bank. De reden achter deze voorgenomen boete is de vermeende schending van wetgeving tegen witwassen. De bank wordt ervan beschuldigd niet te hebben voldaan aan de eisen met betrekking tot “systematische integriteitsanalyse”. Dit houdt in dat de bank verzuimd heeft om adequate maatregelen te treffen om witwassen te voorkomen en klantintegriteit te waarborgen.

Toewijding aan verbetering

In het persbericht uit de Volksbank spijt en betreur het feit dat ze niet volledig hebben kunnen voldoen aan hun verantwoordelijkheid als ‘poortwachter’ met betrekking tot klantintegriteit. De bank erkent de tekortkomingen en is vastbesloten om deze binnen de door DNB gestelde termijn te herstellen. De hoogte van de uiteindelijke boete is op dit moment nog niet bekend.

Verhoogde inzet voor integriteitsonderzoek

Volgens de recent vrijgegeven cijfers heeft de Volksbank in de eerste helft van 2023 aanzienlijk meer financiële middelen toegewezen aan integriteitsonderzoek. De totale operationele kosten zijn gestegen met 20 procent tot 389 miljoen euro. Een deel van deze kosten is gericht op het uitvoeren van witwascontroles. Deze extra investering in integriteitscontroles laat zien dat de bank zich bewust is van de ernst van de situatie en zich inspant om de nodige verbeteringen door te voeren.

Eerdere overtredingen en lopende zaken

De situatie bij de Volksbank is geen op zichzelf staand geval. In de afgelopen jaren hebben andere Nederlandse banken zoals ABN Amro en ING al aanzienlijke boetes moeten betalen wegens het niet naleven van anti-witwasregels. De Rabobank bevindt zich momenteel in een strafzaak met betrekking tot een vergelijkbare kwestie. Dit onderstreept de strengere handhaving van wetgeving tegen witwassen en het belang van naleving voor financiële instellingen.

Conclusie

De mogelijke boete waarmee de Volksbank wordt geconfronteerd wegens vermeende schending van anti-witwaswetgeving onderstreept het cruciale belang voor financiële instellingen om hun verantwoordelijkheid als ‘poortwachter’ serieus te nemen en klantintegriteit te waarborgen. Het geval van de Volksbank staat niet op zichzelf, gezien eerdere boetes en lopende zaken tegen andere banken. Het is van essentieel belang dat financiële instellingen proactieve stappen ondernemen om volledige naleving van anti-witwasregels te garanderen en daarmee ernstige wettelijke repercussies te voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u juridisch advies nodig met betrekking tot financieel recht en regelgeving? Neem dan gerust contact op met onze deskundige advocaten van Financieel Recht Advocaten. Ons team staat klaar om u te helpen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant