Nieuws: Discriminatie in het bankwezen

In een recente studie uitgevoerd door EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is aan het licht gekomen dat banken meer onderzoek doen naar betalingen van en aan personen met een niet-westerse achtergrond dan aan die van personen met een Nederlandse achtergrond. Dit onderzoek volgde na rapporten van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) over negatieve klantervaringen betreffende het verplichte klantonderzoek door banken.

Het onderzoek naar discriminatie

In 2023 maakte de NCDR melding van ervaringen die duiden op mogelijke discriminatie binnen het bankwezen. Als reactie hierop hebben de banken zelf het initiatief genomen voor een onderzoek. De bevindingen suggereren dat er nauwelijks sprake is van discriminatie. De frequentere onderzoeken naar transacties van personen met een niet-westerse achtergrond worden toegeschreven aan de naleving van internationale sanctiewetgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Landen als Afghanistan, Irak en Syrië worden beschouwd als hoogrisicolanden, waardoor transacties naar deze gebieden intensiever worden gecontroleerd.

Juridische context en de rol van banken

Banken zijn wettelijk verplicht om hun diensten zodanig uit te voeren dat het risico op financiële criminaliteit wordt geminimaliseerd. Dit houdt in dat transacties die plaatsvinden tussen Nederland en landen die als een hoog risico worden beschouwd, onderhevig zijn aan strengere controles. De focus op klanten met een niet-westerse achtergrond is volgens de banken een direct gevolg van deze verplichtingen, aangezien deze klanten vaker transacties verrichten met deze risicolanden.

Inzet tegen discriminatie

Desondanks erkennen de banken de noodzaak om eventuele ervaringen van discriminatie te verminderen. Ze hebben daarom verschillende initiatieven aangekondigd om discriminatie actief tegen te gaan. Dit omvat het opzetten van dialogen met islamitische belangenorganisaties en het verkennen van aansluiting bij landelijke meldpunten voor discriminatie. Ook streven ze ernaar om kennis en ervaringen te delen om zo onbewuste vooroordelen binnen de sector aan te pakken.

Conclusie

Het streven naar een eerlijke en inclusieve bankensector is van cruciaal belang. Hoewel de banken stappen ondernemen om discriminatie aan te pakken, blijft waakzaamheid geboden. Bij Financieel Recht Advocaten staan wij klaar om individuen en organisaties te adviseren en bij te staan op het gebied van financieel recht. Indien u vragen heeft over discriminatie binnen het bankwezen of hulp nodig heeft bij gerelateerde juridische kwesties, neem dan contact met ons op voor deskundig advies.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant