Nieuws: Extern onderzoek naar handelwijze CAF

De Staatssecretaris van Fiscale Zaken (Van Rij) laat een extern onderzoek uitvoeren naar de werkwijze van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst. Dit team zou een groot aantal belastingadviseurs ten onrechte hebben gekenmerkt als fraudeur.

Bestempeld als fraudeur

De start van dit onderzoek is ontstaan door vragen die zijn gesteld door een kamerlid van GroenLinks (Van der Lee). Volgens Van der Lee zouden tweehonderd belastingadviseurs ten onrechte zijn bestempeld als fraudeur. Het antwoordt van Van Rij hierop was dat het CAF in september 2013 startte op basis van diverse casussen waarbij mogelijke systeemfraude in de inkomstenbelasting en de betrokkenheid van belastingadviseurs centraal stond. Volgens Van Rij zijn deze casussen door het CAF beoordeeld en waar nodig verder onderzocht. In een tijdsbestek van ongeveer 6 jaar heeft het CAF in totaal 218 casussen opgevoerd waarbij mogelijke systeemfraude in de inkomstenbelasting en de betrokkenheid van belastingadviseurs centraal stond.

Bepaalde financiële omvang

In de behandelde casussen stonden de belastingadviseurs als ‘facilitator’ van mogelijke fraude centraal. Het ging met name om facilitators van wie het vermoeden bestond dat zij massaal onjuiste aanvragen en/of verzoeken indienen ten behoeve van hun cliënten ‘van een bepaalde financiële omvang’.

Er wordt een onderzoek gestart naar de werkwijze van CAF en Van Rij informeert de Kamer daar later over. Wat blijkt dat aftrekposten die zeer ruim uitstegen boven het landelijk gemiddelde in combinatie met andere ondervindingen, aanleiding konden zijn om een onderzoek in te stellen naar een belastingadviseur. Het onderzoek was voornamelijk gefocust of de belastingadviseur de aangiften die hij/zij voor de cliënten moest indienen onjuist of onvolledig heeft ingevuld. Als uit onderzoek bleek dat sprake was van onjuiste en/of onvolledige ingevulde aangiften van een bepaalde financiële omvang dan werd door het CAF contact gezocht met de contactambtenaar. Deze trad vervolgens in overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) om te bezien of de belastingadviseur die de aangiften heeft ingediend, strafrechtelijk vervolgd moest worden door het OM.

Omvangrijke onrechtmatige opvoering van aftrekposten

Van der Lee wilde ook weten of de bewijsstukken en bonnen van de verdachte belastingadviseurs in meerdere gevallen niet te vinden waren of afgekeurd werden. Maar Van Rij kan niet ingaan op individuele gevallen, schrijft hij. ‘De Belastingdienst gaat zorgvuldig om met bewijsstukken en bonnen die de Belastingdienst ontvangt van belastingplichtigen en/of hun belastingadviseurs op grond waarvan zij aannemelijk willen maken dat de ingediende aangifte juist is. Deze bonnen en bewijsstukken zijn van belang voor onderzoek en oordeelsvorming over mogelijk misbruik. In het geval er geen bewijsstukken (bijvoorbeeld bonnen) worden aangeleverd ontbreekt een onderbouwing van de aftrekpost en dat kan ertoe leiden dat de aftrekpost niet wordt geaccepteerd. In het geval sprake is van veelvuldige en omvangrijke onrechtmatige opvoering van aftrekposten kan worden overgegaan tot navordering of een strafrechtelijke vervolging.

Belastingadviseurs niet gecompenseerd

Van Rij weet niet hoeveel belastingadviseurs en hun klanten zich hebben gemeld om deel te nemen aan de belastinginning. ‘We weten dat nu bijna 52.000 ouders hebben beweerd slachtoffer te zijn van kinderopvangtoeslag. Een deel hiervan kan klant van een belastingadviseur zijn geweest en er is niet uit te sluiten dat ook belastingadviseurs zich als gedupeerden hebben gemeld.’

Ouders waarvan is vastgesteld dat ze gedupeerd zijn, zullen compensatie ontvangen, een excuusbrief krijgen en een verklaring ‘geen fraudeur’. Een soortgelijke herstelregeling is er niet voor belastingadviseurs.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant