Nieuws: Financiële toezicht op administratiekantoren

In Nederland heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) deze maand een belangrijke stap gezet in het toezicht op administratiekantoren die diensten verlenen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Deze kantoren worden verplicht gesteld om een online vragenlijst in te vullen, met als doel de naleving van deze anti-witwaswet te toetsen.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De Wwft is een essentiële wetgeving die gericht is op het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel en het voorkomen van betrokkenheid van administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financiering van terrorisme. Voor administratiekantoren is het naleven van deze wet van groot belang.

Toezicht en informatieverspreiding

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) neemt zijn rol serieus door elk kwartaal informatie over de Wwft te verstrekken aan startende administratiekantoren. Hiermee wordt beoogd de bewustwording van de Wwft onder deze doelgroep te vergroten en de naleving ervan te bevorderen.

Terugkoppeling en mogelijk onderzoek

Administratiekantoren die geselecteerd zijn om de vragenlijst in te vullen, ontvangen na afronding een terugkoppeling van het BFT, inclusief eventuele aanbevelingen. Daarnaast worden sommige van deze kantoren uitgekozen voor nader onderzoek op locatie.

Advies en ondersteuning nodig?

Het is van cruciaal belang voor administratiekantoren om te voldoen aan de eisen van de Wwft om zo hun integriteit te waarborgen en mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten te voorkomen. Voor advies en ondersteuning op het gebied van financieel recht staan onze advocaten klaar om u te helpen. Neem gerust contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en begeleiding.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant