Nieuws: Het belang van cliëntenonderzoek door banken en de impact op uw bedrijf

In de hedendaagse financiële wereld is het voor banken essentieel om hun klanten goed te kennen. Dit proces, bekend als cliëntenonderzoek, is niet slechts een formaliteit maar een cruciaal onderdeel van het financiële systeem dat bedoeld is om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. De gevolgen van een ontoereikend cliëntenonderzoek kunnen zowel voor de bank als voor de klant ingrijpend zijn. In deze blog leggen wij uit wat een cliëntenonderzoek inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe u als ondernemer hiermee om kunt gaan.

De noodzaak van cliëntenonderzoek

Banken zijn op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om uitgebreide cliëntenonderzoeken te verrichten. Deze onderzoeken, ook wel bekend als Know Your Customer (KYC) en Client Due Diligence (CDD), zijn cruciaal voor een integere bedrijfsvoering. Ze stellen banken in staat om risico’s te identificeren en te mitigeren. Recentelijk hebben enkele banken, zoals ING in 2018, aanzienlijke boetes moeten betalen wegens nalatigheid in deze processen, wat het belang van dergelijke onderzoeken onderstreept.

Wat houdt een cliëntenonderzoek in?

Een cliëntenonderzoek is een gedetailleerd proces waarbij banken informatie verzamelen over hun klanten om hun zakelijke relaties en transacties beter te begrijpen. Dit proces varieert afhankelijk van de klant en de aard van hun bedrijf. Het doel is om risico’s zoals witwassen en fraude te identificeren. Banken classificeren klanten in verschillende risicocategorieën op basis van factoren zoals de aard van de zakelijke activiteiten en de geografische locatie. Dit onderzoek is een doorlopend proces dat regelmatig wordt bijgewerkt.

Gevolgen van cliëntenonderzoek

Als uit een cliëntenonderzoek blijkt dat een klant een te hoog risico vormt, kan de bank besluiten om geen zakelijke relatie aan te gaan of een bestaande relatie te beëindigen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de betreffende onderneming, aangezien het zonder bankrekening moeilijk is om een bedrijf te runnen. Bovendien kan het leiden tot opname in interne verwijzingsregisters, wat het nagenoeg onmogelijk maakt om elders een rekening te openen.

Handel proactief

Het is belangrijk om proactief te handelen en volledige medewerking te verlenen aan het cliëntenonderzoek van uw bank. Een gebrek aan medewerking kan niet alleen leiden tot het beëindigen van de bancaire relatie, maar kan ook uw kansen in eventuele juridische procedures schaden. Bij problemen of twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met gespecialiseerde advocaten die ervaring hebben met de werkwijze van banken.

Financieel Recht Advocaten

Een goed uitgevoerd cliëntenonderzoek beschermt zowel de financiële instelling als haar klanten tegen juridische en financiële risico’s. Voor ondernemers is het van cruciaal belang om deze processen serieus te nemen en adequaat te reageren. Bent u geconfronteerd met een cliëntenonderzoek of heeft u vragen over uw positie? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te ondersteunen en adviseren.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant