Nieuws: Hoe om te gaan met problemen bij de aanpak van witwassen

Witwassen is een ernstig misdrijf dat de integriteit van ons financiële systeem bedreigt. Het is belangrijk dat we als samenleving onze verantwoordelijkheid nemen om dit tegen te gaan. Echter, kan het beleid rondom de aanpak van witwassen doorschieten, waardoor ongewenste gevolgen ontstaan voor poortwachters en hun klanten. Minister Kaag van Financiën erkent dit en heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin zij de voortgang van de beleidsagenda aanpak witwassen bespreekt. In deze blogpost zullen we de kernpunten van de brief behandelen en uitleggen wat u kunt doen als u zich in een soortgelijke situatie bevindt.

Positieve ontwikkeling en ruimte voor verbetering

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de aanpak van witwassen in Nederland positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt en dat de basis goed op orde is. Desondanks zijn er nog mogelijkheden voor verbetering, om te voorkomen dat de aanpak onbedoelde negatieve effecten heeft. Een van de verbeterpunten is de toepassing van de risicogebaseerde aanpak. De Nederlandsche Bank heeft in haar rapport ‘Van herstel naar balans’ geconcludeerd dat deze aanpak beter kan.

Minister Kaag erkent dat de aanpak van witwassen in de praktijk op sommige punten doorschiet. Dit resulteert onder andere in sectoren die moeilijk een bankrekening kunnen openen en een hoge regeldruk voor kleine instellingen. Het kabinet zet zich in voor een goede toepassing van de risicogebaseerde aanpak in de beleidsagenda aanpak witwassen.

Verduidelijking van regelgeving

Uit gesprekken met poortwachters en toezichthouders blijkt dat er behoefte is aan meer verduidelijking en voorlichting over de noodzaak en inhoud van de regelgeving. Onduidelijkheden zorgen ervoor dat poortwachters minder bereid zijn om de regels correct toe te passen of dat ze uit voorzorg de regels te streng hanteren. Dit is zowel voor de poortwachters als voor hun klanten onwenselijk. Minister Kaag wil door middel van voorlichting bijdragen aan de verduidelijking van de regelgeving, zodat deze beter wordt toegepast.

Specifieke sectoren en groepen

Het kabinet heeft in kaart gebracht welke sectoren problemen ervaren bij de aanpak van witwassen, wat de oorzaken hiervan zijn en welke acties worden ondernomen. Samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, relevante brancheorganisaties en De Nederlandsche Bank werkt de minister aan oplossingen voor deze sectoren.

Bovendien heeft minister Kaag kennisgenomen van recente signalen dat de moslimgemeenschap problemen ervaart bij het klantonderzoek van banken en moeilijk toegang krijgt tot het betalingsverkeer. Het is onacceptabel om deze groep categorisch uit te sluiten. Daarom is minister Kaag in gesprek met vertegenwoordigers van moskeeën en moslimorganisaties om deze problematiek te bespreken en tot een oplossing te komen.

Neem contact op met Financieel Recht Advocaten

Indien u zich in een situatie bevindt waarin u problemen ervaart bij het klantonderzoek van banken of belemmeringen ondervindt bij het betalingsverkeer, staan onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten klaar om u te helpen. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek, waarin we uw situatie kunnen bespreken en u kunnen voorzien van passend juridisch advies.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant