Nieuws: Intern rapport legt jarenlange tekortkomingen in het antiwitwasbeleid Rabobank bloot

Uit een onderzoek van het NRC is gebleken dat de Rabobank al jaren tekort is geschoten bij het aanpakken van witwassen en terrorismefinanciering. In 2014 gaf een interne accountant van de bank alle nationale kantoren een onvoldoende voor de toezicht op haar klanten. Dit resulteerde in een geschil tussen de bank en de toezichthouder DNB (De Nederlandsche Bank).

Geen cliëntenonderzoek

Het dagblad sprak met meerdere werknemers van de Rabobank om kennis te winnen over het antiwitwasbeleid van de bank. Een van de werknemers vertelde dat het voor de bank niks uitmaakt wat de herkomst was van de gelden van haar klanten. ‘Als je een boer uit Duitsland met drie ton in contanten binnenhaalde dan kreeg je een schouderklop’, aldus een oud bankier van de bank.

Meer gefocust op targets

Het hoofdkantoor van de Rabobank is gevestigd in Utrecht, maar ieder filiaal van de bank heeft een eigen vergunning. De verantwoordelijkheid voor de cliënten onderzoeken liggen dus bij de lokale banken zelf.

Maar de banken hadden helemaal geen interesse voor deze Wwft-verplichtingen. Deze wet moet erop toezien dat de geldstromen van klanten worden onderzocht en het financiële stelsel wordt beschermd tegen witwassen en terrorismefinanciering. In plaats van het beschermen van het financiële stelsel gaven de lokale banken bonussen gebaseerd op de hoeveelheid klanten je binnenhaalde.

In de aanloop naar de komst van de Wwft liet de directie een interne accountant onderzoek doen naar de vraag hoe bij de banken de klantdossiers werden bijgehouden.

Het onderzoek

Volgens de oud-werknemers was het oordeel van de accountant vernietigend. minder dan tien van de ongeveer 90 banken kregen een voldoende. De overige banken scoorde zeer laag op het toezicht over haar klanten. De herkomst van geldstromen werd onvoldoende onderzocht.

Dit probleem werd door de Rabobank intern gehouden. Toch kwam er in 2019 een boete van de DNB voor onvoldoende inspanning in het antiwitwasbeleid. Hierop volgde een nieuwe boete in 2021 met een officieel straftraject door de toezichthouder.

Nadelige gevolgen

De Rabobank is druk bezig om te voldoen aan alle Wwft-verplichtingen. Deze verplichtingen kunnen wel een negatief effect hebben op de cliënten van de betaaldienstverlener. Financiële organisaties en beroepsgroepen zoals belastingadviseurs, accountants en advocaten kunnen onder meer verplicht worden om een cliëntenonderzoek uit te voeren bij het aangaan van een zakelijke relatie met een klant. Als uit het klantenonderzoek blijkt dat er iets niet klopt, moeten ze dat melden.

Het probleem bij deze cliëntenonderzoek is dat De Rabobank bang is voor nog meer boetes. De bank wil alle klanten die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met witwassen en terrorismefinanciering het liefst de deur wijzen.

Er zal aan de hand van het cliëntenonderzoek bepaalt worden of de klant genoeg informatie heeft verstrekt over de de geldstromen. Als deze informatie voor de bank onvoldoende is, zal de bancaire relatie met de klant worden beëindigd. Klanten die niet voldoende kunnen aantonen niks te maken te hebben met deze praktijken staan binnen de kortste keren op straat.

Het gevolg is dat u niet meer kunt deelnemen aan het financiële verkeer. Eenvoudig een belastingaangifte betalen gaat dan niet meer op. De Belastingdienst accepteert namelijk alleen girale betalingen.Ook kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij interne en externe verwijzingsregister, wat toekomstige bankzaken zoals het aanvragen van een hypotheek kunnen belemmeren.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over het cliëntenonderzoek van banken en de registratie van persoonsgegevens in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant