Nieuws: Kritische blik op naleving financiële integriteit

In een recente ontwikkeling heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een officiële aanwijzing uitgevaardigd aan Intertrust, een prominent trustkantoor. De kern van deze aanwijzing betreft tekortkomingen in de naleving van cruciale anti-witwas en anti-terrorismefinanciering procedures onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze zaak belicht het belang van strikte naleving van regelgeving door financiële instellingen en de consequenties van non-compliance.

De rol van poortwachters in financiële integriteit

Trustkantoren in Nederland vervullen een essentiële ‘poortwachtersfunctie’ binnen het financiële systeem. Ze zijn verantwoordelijk voor het handhaven van procedures die de integriteit van hun operaties waarborgen, voornamelijk om activiteiten zoals witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Dit vereist een rigoureus procedurehandboek en een grondig cliëntenonderzoek, waarin Intertrust tekort is geschoten. Het niet voldoen aan deze wettelijke verplichtingen ondermijnt de integriteit van het financiële stelsel en leidt tot strenge sancties, zoals in het geval van Intertrust.

Herziening van het procedurehandboek

Een belangrijk aspect van de aanwijzing was de noodzaak voor Intertrust om hun procedurehandboek grondig te herzien. Dit document moet gedetailleerde richtlijnen bevatten voor het naleven van de Wtt 2018, inclusief een risicogebaseerd werkprogramma en procedures voor het omgaan met en documenteren van incidenten. Zonder dergelijke protocollen lopen bedrijven het risico op ernstige juridische terugslag en potentiële reputatieschade.

Onvolledig cliëntenonderzoek

Daarnaast heeft DNB vastgesteld dat het cliëntenonderzoek door Intertrust onvolledig was, wat aantoont dat niet alle dienstverleningsdossiers in overeenstemming waren met de Wtt 2018. Het correct uitvoeren van deze due diligence is van vitaal belang, aangezien het dient als de eerste verdedigingslinie tegen financiële misdrijven. De aanvankelijke deadline voor naleving is verruimd, wat de ernst van de kwestie en de behoefte aan grondige correctieve actie benadrukt.

Bezwaar en gevolgen

Intertrust heeft bezwaar aangetekend tegen de aanwijzing van DNB, maar dit is ongegrond verklaard. De beslissing benadrukt dat naleving van de financiële wetgeving geen formele verplichting is, maar een cruciale verantwoordelijkheid. Met de verwerping van het bezwaar is de noodzaak voor bedrijven om hun interne processen voortdurend te evalueren en te verbeteren, verder versterkt.

Financieel Recht Advocaten

Deze zaak onderstreept het onmiskenbare belang van het naleven van wettelijke verplichtingen door trustkantoren. Als u als financiële instelling zeker wilt zijn van uw compliance-status of als u te maken heeft met een soortgelijke aanwijzing, is professioneel juridisch advies onontbeerlijk. Ons team van Financieel Recht Advocaten staat klaar om u te voorzien van deskundige begeleiding, geworteld in een diepgaand begrip van financiële wet- en regelgeving. Neem vandaag nog contact met ons op om uw situatie te bespreken en proactieve stappen te zetten richting volledige naleving.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant