Nieuws: Nieuwe stappen in de strijd tegen witwassen binnen de EU

De Europese Unie heeft onlangs een belangrijke stap gezet in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. In januari bereikten de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement een voorlopige overeenkomst over nieuwe wetgevingsmaatregelen die zullen bijdragen aan een strengere aanpak van deze misdrijven. Deze nieuwe regelgeving bestaat uit twee delen: een verordening, die direct van toepassing zal zijn in alle lidstaten, en een richtlijn, die door de nationale overheden in hun eigen wetgeving moet worden omgezet. Samen vormen ze een steviger fundament voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

De verordening en het Single Rulebook

De nieuwe verordening introduceert een ‘single rulebook’, een uniforme set regels die gelden voor alle financiële instellingen binnen de EU. Dit houdt in dat banken, verzekeringsmaatschappijen, en andere financiële dienstverleners aan dezelfde strikte normen moeten voldoen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

De richtlijn en haar impact op nationaal niveau

De begeleidende richtlijn schetst vereisten voor nationale toezichthouders en de bevoegdheden van Financiële Inlichtingen Eenheden (FIU’s), evenals richtlijnen voor het beheren van nationale registers, zoals het UBO-register. Dit register bevat informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen en andere juridische entiteiten, wat transparantie moet verhogen en misbruik moet voorkomen.

Toegang tot informatie voor opsporingsambtenaren

Een significante vooruitgang is dat opsporingsambtenaren toegang zullen krijgen tot een EU-breed vastgoedregister. Dit register biedt informatie over vastgoed, waaronder prijzen, eigenaren, verkoophistorie, en hypotheekgegevens, waardoor onderzoek naar witwassen effectiever wordt.

Reikwijdte uitgebreid naar de voetbalsector

Opmerkelijk is ook de uitbreiding van de regelgeving naar professionele voetbalclubs en makelaars. Deze sector wordt al langere tijd geassocieerd met financiële misdrijven, zoals fraude en corruptie. Clubs en makelaars met een laag risico kunnen echter worden vrijgesteld van bepaalde verplichtingen.

Gegevensdeling en bescherming

Een ander belangrijk aspect van de nieuwe regelgeving is de harmonisatie van de grondslag voor gegevensdeling tussen ‘poortwachters’, zoals banken, onder strikte voorwaarden en waarborgen. Dit moet de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen financiële instellingen verbeteren, terwijl de privacy van cliënten beschermd blijft.

Conclusie

Deze nieuwe EU-maatregelen markeren een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ze introduceren strengere regels en een grotere transparantie voor financiële instellingen en andere betrokken partijen. Voor meer informatie of juridisch advies over hoe deze veranderingen u of uw organisatie kunnen beïnvloeden, nodigen we u uit om contact op te nemen met onze experts bij Financieel Recht Advocaten.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant