Nieuws: Opname van persoonlijke gegevens in financiële incidentenregisters

Heeft u te maken met een financiële instelling die van mening is dat u iets heeft gedaan waardoor zij benadeeld zijn? Dan kan het zijn dat uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in interne incidentenregisters van de instelling. Daarnaast bestaat ook het Extern Verwijzingsregister, waarin andere financiële instellingen beperkte informatie over het incident kunnen opvragen. Maar wat houden deze registers precies in? En wat zijn de gevolgen van opname van uw gegevens?

Wat is het incidentenregister?

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, worden regelmatig geconfronteerd met personen die hen schade berokkenen, bijvoorbeeld door valse documenten te overleggen of valse claims in te dienen. Om zichzelf te beschermen en te voldoen aan wettelijke verplichtingen, leggen deze instellingen gedragingen vast die tot benadeling kunnen leiden. Deze gegevens worden opgenomen in een intern incidentenregister, dat alleen toegankelijk is voor de desbetreffende instelling.

Wat is het Extern Verwijzingsregister?

Het interne incidentenregister is gekoppeld aan het Extern Verwijzingsregister (EVR). Als uw gegevens worden opgenomen in het EVR, kunnen andere financiële instellingen zien dat er een incident is geregistreerd, maar ze hebben geen directe toegang tot de details van het incident. Ze moeten contact opnemen met de instelling die het incident heeft geregistreerd voor meer informatie. Op basis daarvan kan een instelling besluiten om bijvoorbeeld een financiële dienst onder bepaalde voorwaarden aan te bieden of een hypotheekaanvraag af te wijzen.

Gevolgen van opname van uw gegevens

Opname in het incidentenregister, vooral in het Extern Verwijzingsregister, kan verstrekkende gevolgen hebben. Andere deelnemende instellingen kunnen namelijk door toetsing in het EVR zien dat u in het incidentenregister van een andere instelling bent opgenomen. Dit kan leiden tot weigering van (financiële) diensten, zowel door de instelling die de opname heeft gedaan als door andere instellingen. U kunt dus op een soort ‘zwarte lijst’ terechtkomen, niet alleen bij de betreffende instelling, maar ook bij andere instellingen.

Wat kunt u doen bij dreigende opname van uw gegevens?

Als u een brief ontvangt waarin staat dat uw gegevens dreigen te worden opgenomen in een of beide registers, is het verstandig om direct een advocaat in te schakelen met kennis van de relevante wetgeving. Soms zijn er goede argumenten om een financiële instelling ervan te overtuigen uw gegevens niet op te nemen en deze alleen in het interne incidentenregister te bewaren, zonder opname in het Extern Verwijzingsregister.

Bij Financieel Recht Advocaten staan we voor u klaar om u te helpen als u te maken krijgt met dreigende opname van uw gegevens in het incidentenregister en/of het Extern Verwijzingsregister. Onze ervaren advocaten hebben diepgaande kennis van financieel recht en kunnen u bijstaan in uw juridische strijd. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een gesprek waarin we uw situatie kunnen bespreken en u van passend advies kunnen voorzien.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant