Nieuws: Overgangsregeling UBO-register: wat betekent dit voor u?

Het UBO-register, dat sinds maart 2022 verplicht is voor Nederlandse organisaties, heeft recent enkele wijzigingen ondergaan. Dit kan gevolgen hebben voor iedereen die te maken heeft met banken, leningen of hypotheekverstrekkers. Het is daarom belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en te weten wat dit betekent voor uw financiële zaken.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register bevat informatie over de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van Nederlandse organisaties. Een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een organisatie. Sinds 27 maart 2022 moeten alle UBO’s geregistreerd zijn in dit register.

Tijdelijk geen informatieverstrekkingen

Door een uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 22 november 2022 verstrekt de Kamer van Koophandel (KvK) tijdelijk geen informatie uit het UBO-register. Dit betekent dat ook instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, het register tijdelijk niet kunnen raadplegen.

Oude regeling tot 1 juni 2024

Op basis van een oude regeling kunnen Wwft-instellingen via een bevestigingsmail van de KvK controleren of een juridische entiteit is geregistreerd in het UBO-register. Deze regeling vervalt per 1 juni 2024.

Vanaf 1 juni 2024 kunnen Wwft-instellingen een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij de cliënt met wie zij een nieuwe zakelijke relatie aangaan. De cliënt vraagt dit uittreksel op bij de KvK en verstrekt het vervolgens aan de instelling. Deze overgangsregeling is tijdelijk totdat de Wwft-instellingen weer direct toegang hebben tot het UBO-register en onjuiste gegevens kunnen terugmelden aan de KvK.

Geen gevolgen voor bestaande cliënten

Voor bestaande cliënten verandert er niets. Als de Wwft-instelling al eerder heeft vastgesteld dat een UBO geregistreerd is, bijvoorbeeld via een bevestigingsmail van de KvK, hoeft er geen nieuw uittreksel opgevraagd te worden.

Volgens artikel 3 Wwft zijn instellingen verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren. Hierbij moeten zij de (pseudo-)UBO’s van een cliënt identificeren en verifiëren. De informatie uit het UBO-register dient hierbij als hulpmiddel en bewijsmiddel dat een UBO geregistreerd is. Wwft-instellingen moeten daarnaast eigen onderzoek doen, gebruikmakend van bronnen zoals statuten, aandeelhoudersregisters en maatschapscontracten.

Conclusie

De recente wijzigingen in het UBO-register kunnen gevolgen hebben voor uw financiële transacties en relaties. Financieel Recht Advocaten kan u helpen om deze veranderingen te begrijpen en uw belangen te beschermen. Neem vandaag nog contact op met Financieel Recht Advocaten voor advies en ondersteuning.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant