Nieuws: Overtredingen opleidingsverplichting Wwft bij kleinere instellingen

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in de jaren 2022 en 2023 geconstateerd dat bij ongeveer de helft van de onderzochte instellingen overtredingen van de opleidingsverplichting hebben plaatsgevonden. Met name bij kleinere kantoren blijkt een gebrek aan kennis over de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Opleidingsverplichting Wwft

De opleidingsverplichting, opgenomen in artikel 35 van de Wwft, vereist dat instellingen ervoor zorgen dat werknemers en dagelijkse beleidsbepalers bekend zijn met de Wwft-bepalingen. Dit omvat het herkennen van ongebruikelijke transacties en het correct uitvoeren van een cliëntenonderzoek. Het BFT waarschuwt dat de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering voortdurend veranderen, benadrukkend dat instellingen hun kennis up-to-date moeten houden.

Veel instellingen voldoen niet aan de opleidingsverplichting

Uit jaarlijkse deelonderzoeken blijkt dat veel instellingen niet voldoen aan de opleidingsverplichting van de Wwft. Met name kleinere instellingen tonen tekortkomingen in kennis. In 2022 en 2023 zijn 28 middelgrote accountantskantoren en belastingadviseurs, en 60 kleinere administratiekantoren onderzocht. Het BFT constateert dat hersteltermijnen zijn toegewezen aan instellingen die niet aan de opleidingsverplichting voldoen, en deze worden gemonitord totdat aan de verplichting is voldaan.

Tips van het BFT

Het BFT deelt op haar website tips om aan de opleidingsverplichting te voldoen. Deze tips omvatten richtlijnen voor het aanbieden van opleidingen aan werknemers en het actueel houden van kennis met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering.

Financieel Recht Advocaten:

Het belang van het voldoen aan de opleidingsverplichting in het kader van de Wwft wordt onderstreept door de bevindingen van het BFT in 2022-2023. Instellingen dienen actieve stappen te ondernemen om hun werknemers en beleidsbepalers adequaat te trainen en kennis up-to-date te houden om mogelijke overtredingen te voorkomen.

Voor juridisch advies met betrekking tot financieel toezicht en naleving van de Wwft, staan de advocaten van Financieel Recht Advocaten klaar om u bij te staan. Neem contact op voor deskundig advies en begeleiding bij uw financiële juridische kwesties.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant