Nieuws: Samenwerking en verfijning in anti-witwas en sanctieregelingen

In een recente ontmoeting met leden van de Nederlandse Tweede Kamer, waaronder vertegenwoordigers van VVD, NSC, D66 en PvdA/GroenLinks, heeft algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars een belangrijke oproep gedaan voor een meer effectieve en efficiënte aanpak van de huidige regelgeving rond anti-witwassen en sanctie controles.

Efficiëntere uitvoering van regelgeving

Richard Weurding benadrukte herhaaldelijk de noodzaak van een risico-gebaseerde benadering in de uitvoering van de Sanctiewet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze aanpak vereist minder intensief onderzoek naar relaties met een inherent laag risico, zoals overheidsinstanties en bepaalde verzekeringsvormen binnen Nederland. Weurding illustreerde de inefficiëntie van het huidige systeem door te wijzen op de meer dan 40 miljoen verplichte controles naar uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) en de 500 miljoen sanctie checks, die slechts zelden tot relevante bevindingen leiden.

Samenwerking voorop

Een ander belangrijk punt dat tijdens de discussie naar voren kwam, is de oproep tot meer samenwerking tussen de zogenaamde poortwachters, zoals banken, makelaars en verzekeraars. Weurding stelt voor om een initiële controle door een centrale partij, zoals de Kamer van Koophandel, te laten uitvoeren. Hierdoor kunnen poortwachters op deze gegevens voortbouwen en wordt dubbel werk voorkomen. Dit voorstel, ondersteund door een KPMG-rapport, benadrukt de noodzaak van wetswijziging om een dergelijke samenwerking mogelijk te maken.

Aanbevelingen uit het KPMG-rapport

Het door het Verbond aangehaalde KPMG-rapport, getiteld “Krachten gebundeld”, roept op tot verbeterde publiek-private samenwerking om de naleving van anti-witwaswetgeving en sanctieregelgeving te verbeteren. Het rapport onderstreept het belang van samenwerking en stelt voor om de lasten voor bonafide klanten te minimaliseren, terwijl de efficiëntie van de controles wordt vergroot.

Financieel Recht Advocaten

De voorgestelde aanpassingen in de aanpak van sanctie- en anti-witwasregelgeving kunnen een significante verbetering betekenen in de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze wetten. Een risico-gebaseerde benadering, gecombineerd met betere samenwerking tussen de verschillende poortwachters, kan zorgen voor minder lasten voor bonafide klanten en een efficiëntere inzet van middelen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om organisaties en individuen te adviseren en te ondersteunen bij de implementatie van deze aanbevelingen. Voor meer informatie over hoe deze wijzigingen uw organisatie kunnen beïnvloeden, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via onze website.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant