Nieuws: Stichting Crowdfundersbelangen opgericht

Onlangs is de Stichting Crowdfundersbelangen opgericht. Deze stichting presenteert zich als een onafhankelijke organisatie die zich richt op het uitvoeren van toezicht op crowdfundingfinancieringen van ondernemingen en instellingen. Aanleiding voor de oprichting van Stichting Crowdfundersbelangen lijkt de toenemende mediaberichtgeving over (continuïteits)problemen bij ondernemingen en instellingen die middels crowdfunding gefinancierd zijn.

Toenemende problemen bij crowdfunding-gefinancierde ondernemingen en risico’s beleggers

Over het toenemende aantal probleemgevallen bij door “de crowd” gefinancierde ondernemingen en instellingen heeft Financieel Recht Advocaten vaker bericht. De hamvraag is of de belangen van beleggers wel voldoende worden beschermd. Lopen de beleggers geen groter risico dan wat hen door onder meer crowdfundingplatforms wordt voorgespiegeld. En nemen zij hun beleggingsbeslissingen wel op basis van juiste en volledige informatie? Deze vragen worden mede gevoed vanuit het feit dat Financieel Recht Advocaten een ondernemer bij staat die stelt dat hij en zijn investeerders op basis van onjuiste informatie transacties zijn aangegaan. De koop van de onderneming is via crowdfunding tot stand gekomen (financiering koopsom) en aan de juistheid van de onderliggende financiële informatie wordt getwijfeld. De onderneming is failliet, de crowdfunders lijden met deze ondernemer eveneens schade.

Financieel Recht Advocaten

Financieel Recht Advocaten komt graag in contact met personen die vragen hebben over crowdfunding, schade hebben geleden of vrezen schade te zullen lijden. Financieel Recht Advocaten behartigt zowel de belangen van individuele gedupeerde beleggers als van groepen gedupeerde beleggers die een collectieve claim willen instellen. Klik hier voor vrijblijvend contact met een van onze advocaten.

Zie ook vergelijkbare artikelen:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant