Nieuws: Strengere regels tegen witwassen en terrorismefinanciering in de EU

De Europese Unie heeft onlangs een pakket wetgevingsvoorstellen aangenomen om de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Deze maatregelen zijn bedoeld om de economie en de veiligheid van de EU te beschermen tegen de schadelijke effecten van deze praktijken. In dit artikel zullen we de belangrijkste aspecten van deze nieuwe regels bespreken en wat dit betekent voor burgers en bedrijven binnen de EU.

Antiwitwasverordening en -richtlijn

Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe pakket is de invoering van een verordening tegen witwassen en terrorismefinanciering. Deze verordening zorgt ervoor dat er in de hele EU uniforme regels gelden voor het tegengaan van deze misdrijven. Hierdoor worden onder andere gedetailleerde verplichtingen opgelegd aan financiële instellingen en andere meldingsplichtige entiteiten om verdachte activiteiten te melden en cliëntenonderzoek uit te voeren.

Daarnaast wordt er een nieuwe antiwitwasrichtlijn ingevoerd die de institutionele antiwitwasmechanismen op nationaal niveau zal reguleren. Dit omvat onder andere regels met betrekking tot het identificeren van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen en het toezicht door nationale autoriteiten en financiële-inlichtingeneenheden.

Uitbreiding van meldingsplichtige entiteiten

Onder de nieuwe regels zullen ook meer entiteiten worden aangemerkt als meldingsplichtig, waaronder aanbieders van cryptoactivadiensten, handelaren in luxegoederen, en zelfs professionele voetbalclubs en -makelaars. Dit betekent dat zij verplicht worden om cliëntenonderzoek uit te voeren en verdachte activiteiten te melden.

Transparantie bij geldovermakingen

Een andere belangrijke maatregel is de verplichting voor cryptoactivadiensten om informatie over transacties te verzamelen en te delen, waardoor overmakingen van cryptoactiva beter traceerbaar worden. Dit draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van cryptovaluta voor witwaspraktijken.

Rol van de Financiële-actiegroep (FATF)

Tot slot is het belangrijk om de rol van de Financiële-actiegroep (FATF) te benadrukken. Deze internationale organisatie speelt een cruciale rol bij het opstellen en handhaven van internationale normen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De EU werkt samen met de FATF om ervoor te zorgen dat haar regelgeving voldoet aan de strengste internationale normen.

Al met al zijn deze nieuwe maatregelen een belangrijke stap in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering in de EU. Het is van cruciaal belang dat burgers en bedrijven zich bewust zijn van hun verplichtingen onder deze nieuwe regels en dat zij actief samenwerken met de autoriteiten om deze misdrijven te bestrijden.

Voor juridisch advies over financieel recht kunt u contact opnemen met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant