Nieuws: Toename van ongebruikelijke transacties meldingen in 2022: Wat betekent dit voor u?

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) heeft onlangs haar jaaroverzicht 2022 gepresenteerd aan de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties verder is gestegen. Bijna twee miljoen meldingen werden ontvangen van maar liefst 1.953 verschillende meldingsplichtige instellingen. Als advocatenkantoor in financieel recht willen wij u op een duidelijke uitleggen waar deze zaak over gaat en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor u als burger.

Toename van meldingen en verdachte transacties

In het jaaroverzicht blijkt dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland in 2022 fors is toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. In totaal ontvingen ze bijna twee miljoen meldingen, terwijl dit er in 2021 ongeveer 1,2 miljoen waren. Vooral banken en betaaldienstverleners stuurden veruit de meeste meldingen, met een verdubbeling van het aantal meldingen door banken en een aanzienlijke stijging van meldingen door payment service providers (PSP’s).

In 2022 werden in totaal 91.893 transacties als verdacht beschouwd, verdeeld over 16.213 dossiers. Deze dossiers werden ter beschikking gesteld aan opsporings- en inlichtingendiensten. De totale waarde van deze verdachte transacties bedroeg bijna dertig miljard euro.

Terugloop van meldingen door accountants

Opmerkelijk was de terugloop van het aantal meldingen door accountants in 2022. Hoewel het aantal accountants dat meldingen deed groeide, nam het totale aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door accountants af ten opzichte van het voorgaande jaar.

Belang van de Wwft-keten in de strijd tegen witwassen

FIU-Nederland richtte zich in het verslagjaar onder andere op het omzeilen van het sanctiepakket voor Rusland, wat volgens de Wet op de economische delicten (WED) als misdrijf wordt beschouwd en een gronddelict is voor witwassen. Hieruit bleek de kracht van de Wwft-keten en de financiële intelligentie die daaruit voortkomt, met als resultaat beslaglegging van miljoenen euro’s.

Wat betekent dit voor u?

Als burger is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. De toename van meldingen van ongebruikelijke transacties betekent dat financiële instellingen strenger toezicht houden op verdachte activiteiten. Dit heeft tot doel witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering tegen te gaan. Het is daarom van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat uw financiële transacties en activiteiten legitiem en transparant zijn.

Bijstand van Financieel Recht Advocaten

Als u vragen heeft over financieel recht, de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties, of als u juridische ondersteuning nodig heeft, staan onze ervaren advocaten bij Financieel Recht Advocaten voor u klaar. Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij financiële aangelegenheden om uw belangen te beschermen en te voldoen aan de geldende regelgeving. Neem vandaag nog contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant