Nieuws: Toezicht en handhaving bij witwaspreventie: Wat u moet weten

In de wereld van financiën en vastgoedinvesteringen is het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme van cruciaal belang. Onlangs heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aandacht getrokken door een onderzoek te starten bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Saref) naar aanleiding van een ongebruikelijke transactie.

Witwaspreventie en toezicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft tot doel om financiële instellingen en vastgoedbeleggers te verplichten maatregelen te nemen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit houdt onder andere in dat zij verplicht zijn om onderzoek te doen naar hun klanten en de herkomst van hun geld. Onlangs heeft de AFM een onderzoek gestart bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Saref) vanwege een verdachte transactie die zij zelf hebben gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU).

Toezicht en handhaving

Volgens Marcel Pheijffer, een gerenommeerde hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit, is het naleven van de Wwft bij Nederlandse institutionele (vastgoed)beleggers een aandachtspunt. Hij benadrukt echter dat er beperkte openbare informatie beschikbaar is om een volledig oordeel te vellen over de mate van naleving. Wat opvalt, is dat toezichthouders over het algemeen niet vaak handhavend optreden binnen deze sector.

Witwasrisico’s in de vastgoedsector

Pheijffer wijst erop dat de vastgoedsector specifieke witwasrisico’s met zich meebrengt, vooral bij vastgoed aankopen. Het is mogelijk dat een verkoper geld witwast door deels zwart geld te gebruiken voor de aankoop en dit vervolgens ‘wit’ te maken bij de verkoop aan een institutionele belegger. Dit wordt bemoeilijkt doordat de waarde van vastgoed niet altijd duidelijk vast te stellen is.

Handhaving en sancties

Bij structurele overtreding van de Wwft heeft de toezichthouder de bevoegdheid om handhavende maatregelen te treffen. Dit kan variëren van het opleggen van een last onder dwangsom tot het opleggen van een aanzienlijke boete, die zelfs kan oplopen tot 10% van de omzet van de betreffende partij. In de praktijk blijkt dat deze zware sancties niet frequent worden opgelegd, vooral wanneer een organisatie serieuze stappen onderneemt om de naleving te verbeteren.

Waar kunt u terecht voor juridisch advies?

Heeft u vragen over witwaspreventie, naleving van de Wwft, of heeft u juridische bijstand nodig met betrekking tot financiële zaken? Onze deskundige advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar. Neem gerust contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant