Nieuws: Vernieuwde Wwft/Sw-leidraad: Wat betekent dit voor u?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recent de Wwft/Sw-leidraad geactualiseerd. Deze leidraad speelt een cruciale rol in de naleving van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de sanctiewet 1977 (Sw).

Aanleiding voor de update

De recente update van de Wwft/Sw-leidraad is gebaseerd op onderzoeksbevindingen en de toegenomen aandacht voor sanctieregelgeving. Onderzoek door de AFM naar de identificatie en verificatie van ultimate beneficial owners (UBO’s) heeft aangetoond dat er meer aandacht moet worden besteed aan de onderbouwing en vastlegging van de identificatie van UBO’s. Dit is een belangrijk aspect in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Risicogebaseerde aanpak

De risicogebaseerde aanpak houdt in dat de intensiteit van maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering moet passen bij de geïdentificeerde risico’s. Dit betekent dat instellingen een risicobeoordeling moeten uitvoeren, waarop ze hun beleid en maatregelen baseren. De aangepaste leidraad biedt gedetailleerde uitleg over het maken van risicobeoordelingen en de implicaties voor cliëntenonderzoek, zoals bij de identificatie van politically exposed persons (PEP’s) en voortdurende controle.

Aandacht voor sanctieregelgeving

De Wwft/Sw-leidraad is op onderdelen van de sanctiewet aangevuld vanwege de toegenomen aandacht voor sanctieregelgeving. Dit komt voort uit vragen van verschillende marktpartijen en onderzoeken van de AFM naar de naleving van de sanctiewet. Instellingen moeten zich bewust zijn van de sanctieregelgeving en zorgen voor een juiste implementatie en naleving hiervan.

Nationale risicoanalyses

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft nieuwe nationale risicoanalyses (NRA’s) gepubliceerd met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering. Deze analyses brengen de grootste risico’s in kaart en helpen deze beter te prioriteren. Instellingen moeten de bevindingen uit de NRA’s integreren in hun gedragslijnen, procedures en maatregelen om risico’s effectief te beheren.

Wat betekent dit voor u?

De geactualiseerde Wwft/Sw-leidraad benadrukt het belang van een gedegen risicobeoordeling en naleving van sanctieregelgeving. Vanaf eind 2024 zullen ook crypto-asset service providers (CASP’s) onder het Wwft- en Sw-toezicht van de AFM vallen. Het is essentieel dat instellingen tijdig aan deze vereisten voldoen.

Heeft u vragen of ondervindt u problemen met banken, leningen of hypotheekverstrekkers? Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundig juridisch advies en begeleiding. Wij helpen u graag verder.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant