Nieuws: Versterking van de antiwitwas strategie: een gecoördineerde aanpak vereist

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat centraal in een recent gezamenlijk rapport van verschillende financiële poortwachters en ondernemersorganisaties. Het rapport belicht de noodzaak van verbeterde coördinatie en samenwerking tussen de betrokken partijen om de effectiviteit van de huidige maatregelen te vergroten. Het doel is om een gestroomlijnd systeem te creëren dat bonafide ondernemingen beschermt en financiële criminaliteit stopt.

Huidige uitdagingen

De uitvoerders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet, bekend als ‘poortwachters’, staan voor aanzienlijke uitdagingen. Ondanks hun cruciale rol in het voorkomen van financiële misdrijven, ervaren ze belemmeringen door een gebrek aan ondersteuning en sturing vanuit de overheid. Dit gebrek leidt tot een onzeker operationeel klimaat, waar tegenstrijdige regelgeving en strenge sancties voor non-compliance heersen. Hierdoor gaan poortwachters soms verder dan wettelijk vereist is, een fenomeen dat bekend staat als ‘overcompliance’.

Naar een gezamenlijke aanpak

Het rapport stelt voor om de krachten te bundelen door middel van technologische middelen en verbeterde samenwerking binnen de industrie. Een sleutelidee is de implementatie van een onderling waarschuwingssysteem, vergelijkbaar met mechanismen die al door banken en verzekeraars worden gebruikt om fraude te bestrijden. Dit systeem zou het delen van cruciale informatie over potentiële risico’s vergemakkelijken en de identificatie van verdachte activiteiten versnellen. Het concept van een gezamenlijke voorziening, die de verzameling en verwerking van klantgegevens stroomlijnt, wordt ook besproken als een middel om efficiëntie te bevorderen en herhaalde verzoeken aan klanten te verminderen.

De rol van de overheid

Centraal in de aanbevolen strategie staat de aanstelling van een nationaal coördinator, een overheids figuur die de leiding zou nemen in de nationale anti-witwas initiatieven. Deze coördinator zou helpen bij het overbruggen van de huidige gefragmenteerde aanpak en het stimuleren van een meer risicogebaseerde strategie. Door een publiek-private samenwerking te bevorderen, kan de coördinator belemmeringen wegnemen en een eenduidige, ondersteunende rol van de overheid waarborgen.

Financieel Recht Advocaten

Bent u een ondernemer of financiële instelling en zoekt u juridische begeleiding in het complexe landschap van anti-witwaswetgeving? Ons team van Financieel Recht Advocaten is gespecialiseerd in deze materie. Wij bieden deskundig advies en ondersteuning, zodat u aan uw wettelijke verplichtingen kan voldoen zonder de groei en integriteit van uw bedrijf in gevaar te brengen. Neem vandaag nog contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant