Nieuws: Wat te doen bij de opzegging van uw hypothecaire financiering?

Heeft uw bank uw hypothecaire financiering opgezegd? Dit kan een verontrustende situatie zijn, vooral als u achterstallige betalingen heeft. In dit artikel leggen we uit hoe banken normaal gesproken omgaan met achterstallige betalingen en wanneer zij kunnen overgaan tot opzegging van de bancaire relatie. We willen u aanmoedigen om bij problemen met banken of hypotheekverstrekkers contact op te nemen met Financieel Recht Advocaten.

De impact van de corona-pandemie op gedwongen woningverkopen

Op 7 april 2020 zijn banken en verzekeraars overeengekomen met de rijksoverheid dat tot ten minste 1 juli 2020 geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden vanwege achterstallige betalingen. Deze regeling is ingesteld vanwege de ernst van de corona-pandemie. Dit besluit geldt ook als eigenaren al betalingsregelingen met hun bank hebben afgesproken of wanneer bijzonder beheer onvoldoende hulp biedt.

Normale situatie: opzegging door de bank

In een normale situatie hebben banken een contractuele opzeggingsbevoegdheid. Dit betekent dat zij de bancaire relatie kunnen beëindigen, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 BW). Of de opzegging redelijk is, wordt beoordeeld op basis van alle omstandigheden van het geval. Denk hierbij aan de hoogte van de betalingsachterstanden, de omvang van de zekerheid die de bank heeft en de toekomstperspectieven van de klant.

Zorgplicht van banken bij opzegging

De zorgplicht van de bank speelt een belangrijke rol bij de beoordeling van de opzegging. Volgens artikel 2 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABVW) moet de bank rekening houden met de belangen van de klant en zorgdragen voor zorgvuldige dienstverlening. Dit betekent dat de bank niet zomaar kan overgaan tot opzegging bij achterstallige betalingen. De klant moet op zijn beurt zorgvuldig handelen en vragen van de bank beantwoorden.

Achterstallige betalingen en opzegging

Achterstallige betalingen kunnen een reden zijn voor de bank om de bancaire relatie op te zeggen, maar dit betekent niet automatisch dat zij dit ook mogen doen. De ernst van de achterstand speelt een grote rol. Is er een kleine achterstand die binnen korte termijn kan worden ingelopen? Dan is opzegging vaak niet redelijk. Bij langdurige achterstanden zonder zicht op betaling, wordt opzegging moeilijker aan te vechten.

Wanneer is gedwongen verkoop toch mogelijk?

Hoewel er tot 1 juli 2020 een regeling was tegen gedwongen verkoop vanwege de corona-pandemie, geldt dit niet als partijen hebben vastgesteld dat de hypothecaire lasten op de lange duur niet gedragen kunnen worden. In sommige gevallen is de verkoop van de woning dan de beste oplossing om verdere betalingsachterstanden te voorkomen. Ook bij fraude, criminele activiteiten of leegstand kan de bank tot gedwongen verkoop overgaan.

Financieel Recht Advocaten

Bent u geconfronteerd met de opzegging van uw hypothecaire financiering? Neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij kunnen u helpen uw situatie te beoordelen en advies geven over de beste manier om verder te gaan. Bij problemen met banken of hypotheekverstrekkers staan wij klaar om u juridisch bij te staan.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant