Uitspraak: Aansprakelijkheid bij cryptovaluta fraude

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland werd een belangrijke vraag beantwoord: kan een slachtoffer van oplichting met cryptovaluta de aanbieder van de betreffende diensten, in dit geval Coinbase, aansprakelijk stellen voor de geleden schade? Deze casus is van groot belang voor consumenten die te maken krijgen met online fraude en financiële dienstverleners.

Achtergrond van het geschil

Een individu, aangeduid als X, verloor meer dan € 500.000 door oplichting bij het investeren in Bitcoin. X werd misleid door een fraudeur die via de software Anydesk toegang tot zijn computer verkreeg en hem overhaalde bitcoins naar een frauduleuze wallet over te maken. X beschuldigde Coinbase van oneerlijke handelspraktijken en veronachtzaming van hun zorgplicht, waarbij hij aangaf dat Coinbase niet aan de wettelijke vereisten voldeed.

Beoordeling van het geschil

De rechtbank beoordeelde of Coinbase aansprakelijk gesteld kon worden voor de schade door de fraude. Belangrijk hierbij was het causale verband, oftewel of er een directe oorzaak was tussen het handelen van Coinbase en de schade van X. De rechtbank concludeerde dat er geen direct verband was tussen de beweerde oneerlijke praktijken van Coinbase en de schade. Ook het argument van X dat Coinbase niet voldeed aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) werd verworpen, omdat deze wet niet specifiek bedoeld is om dit soort schade te voorkomen.

Eindoordeel en gevolgen

De vorderingen van X tegen Coinbase werden afgewezen, en X werd veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Deze uitspraak benadrukt het belang van bewijsvoering en de complexiteit van aansprakelijkheid in de wereld van cryptovaluta.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij financiële transacties of bent u slachtoffer van online fraude? Neem dan contact op met onze experts bij Financieel Recht Advocaten. Wij bieden deskundig advies en ondersteuning om uw rechten te beschermen. Bezoek onze website voor meer informatie en juridische hulp.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant