Uitspraak: Accountantskantoor moet maatregelen treffen tegen witwassen

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam bepaald dat een accountantskantoor maatregelen moet treffen om te voldoen aan de WWFT-normen. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door accountants en andere zakelijke dienstverleners.

Achtergrond van de zaak

De zaak betreft een accountantskantoor dat door de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), op de vingers is getikt vanwege het niet voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WWFT. Deze wet is in het leven geroepen om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Volgens de BFT heeft het accountantskantoor onvoldoende maatregelen getroffen om aan deze wet te voldoen.

De verplichtingen onder de WWFT

De WWFT verplicht onder meer het verrichten van een cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en het hebben van een adequaat beleid om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. In het geval van het accountantskantoor werd geconstateerd dat het cliëntenonderzoek onvoldoende was uitgevoerd en dat er geen meldingen van ongebruikelijke transacties waren gedaan.

De uitspraak van de rechtbank

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak bevestigd dat het accountantskantoor inderdaad tekortgeschoten is in de naleving van de WWFT. De rechtbank oordeelde dat het kantoor maatregelen moest treffen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Daarbij wees de rechtbank erop dat het belang van de WWFT zwaar weegt en dat de verplichtingen die hieruit voortvloeien, zorgvuldig nageleefd dienen te worden.

Gevolgen van de uitspraak

Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor accountants en andere zakelijke dienstverleners die onder de WWFT vallen. Het benadrukt het belang van een zorgvuldige naleving van de wet en laat zien dat het niet voldoen aan de verplichtingen kan leiden tot ingrijpen door de toezichthouder en uiteindelijk tot het treffen van maatregelen door de rechtbank.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen over de naleving van de WWFT of wilt u advies over de te nemen maatregelen in uw organisatie? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van financieel recht.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant