Uitspraak: Bitcoins en altcoins in koopovereenkomsten

De wereld van cryptomunten biedt een hoop kansen en ook een hoop risico’s. Er ontstaan vaak lastige juridische kwesties als het hierom gaat. Een zo’n situatie doet zich hier voor; een koopovereenkomst voor altcoins en bitcoins tussen de eiser en de verweerder.

Achtergrond van de zaak

De verweerder werkte tot augustus 2017 voor een bedrijf waarbij de eiser ook werkzaam is. De verweerder handelde in deze tijd in cryptovaluta op het platform Paxful. In december 2017 kocht de eiser altcoins ter waarde van 4.000, – van de verweerder. De verweerder sloeg de munten op in zijn online wallet om deze later aan te leveren. De eigenaar van het bedrijf waar beide partijen voor werkten vroeg aan de verweerder of hij enkele bitcoins voor hem kon aanschaffen, dit lukte niet vanwege een bankprobleem. Deze bitcoins werden later alsnog aangeschaft via de bankrekening van de eiser. Niet veel later werd het account van de verweerder gehacked, waarbij de recent gekochte munten gestolen werden.

Na de hack

De dag erna deed de verweerder aangifte bij de politie en tekende hij een schuldbekentenis waarin hij verklaarde de munten niet terug te kunnen leveren vanwege de hack. De eiser wil dat de overeenkomst ontbonden wordt en de eiser wil een schadevergoeding voor de geleden verliezen. Hij stelt dat de verweerder in verzuim is door de niet levering van de munten. De verweerder betwist de vorderingen en geeft aan dat de eiser geen schadevergoeding kan vragen voor de schade van de eigenaar van het bedrijf. Verder beweert de verweerder de schuldbekentenis onder dwang te hebben getekend na bedreigingen van de eiser. Tot slot geeft de verweerder aan dat hij vindt dat ontbinding niet terecht is omdat de diefstal moet zijn gepleegd door iemand die werkt voor het bedrijf en omdat de eiser op zijn minst moet weten wie de dader is.

De beoordeling van de rechter

De eiser geeft aan twee koopovereenkomsten te hebben. Die voor de altcoins op 21 december en die voor een bitcoin op 22 december. De eiser verzoekt tot ontbinding van deze overeenkomsten. De rechtbank kent geen waarde toe aan de schuldbekentenis. De verweerder voelde zich bedreigd door de eiser en twee andere mannen toen zij bij zijn huis kwamen en hem zouden kidnappen als hij het geld niet teruggaf. De schuldbekentenis is dus onder dreiging tot stand gekomen. Er zijn omstandigheden die suggereren dat de eiser een bitcoin van de verweerder heeft gekocht, deze blijken uit tekstberichten en getuigenissen. Er zijn echter ook aanwijzingen die stellen dat de koopovereenkomst betrekking had op de twee bitcoins voor de eigenaar van het bedrijf waarbij de eiser de tussenpersoon was, ondersteund door verklaringen en bewijsmateriaal.

De rechtbank ziet allebei de opties als een reëele situatie, maar er is meer bewijs nodig. Als de eiser kan bewijzen dat hij zelf een bitcoin van de verweerder heeft gekocht kan er gesteld worden dat er twee koopovereenkomsten zijn. De verweerder is hoe dan ook in verzuim omdat hij niet heeft geleverd na een sommatiebrief. De ontbinding kan alleen uitgesloten worden als de tekortkoming geen ontbinding rechtvaardigt. Hierbij is het voor de rechtbank van groot belang dat zij weten of de eiser wist wie de diefstal pleegde. Als de eiser dit verzwijgt kan de verweerder de schade niet verhalen wat de ontbinding niet rechtvaardigt. De verweerder moet van de rechtbank bewijzen dat de eiser weet wie de dader is. De rechtbank heeft in deze complexe zaak vastgesteld dat er nog veel onduidelijkheden zijn die opgehelderd dienen te worden voor de beslissing of de overeenkomsten kunnen worden ontbonden.

Financieel recht advocaten

Heeft u problemen met uw financiële dienstverlener? Wij staan u graag bij hierin. Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten en laat ons u de last van de schouders nemen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant