Uitspraak: Bank mag relatie met crypto activa dienstverlener niet beëindigen

In februari 2024 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ABN AMRO de relatie met Byelex Data Solutions (BDS), een crypto activa dienstverlener, niet mocht beëindigen. Dit vonnis is cruciaal voor bedrijven die met vergelijkbare situaties worden geconfronteerd. Banken hebben een zorgplicht en kunnen niet zomaar klantrelaties opzeggen zonder voldoende zwaarwegende redenen. Als je bank je relatie wil beëindigen, is het essentieel om je rechten te kennen en passende stappen te ondernemen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om je hierbij te helpen.

De zaak: Byelex Data Solutions tegen ABN AMRO

Byelex Data Solutions (BDS) bankierde sinds april 2015 bij ABN AMRO met een zakelijke betaalrekening. BDS biedt sinds 2019 niet-gehoste portemonnees aan waarmee klanten crypto activa zoals bitcoin en ethereum kunnen kopen en opslaan. Dit gebeurt via digitale applicaties en geldautomaten waarmee klanten contant geld kunnen omwisselen voor crypto activa.

In september 2022 besloot ABN AMRO de bancaire relatie met BDS op te zeggen. De bank voerde aan dat BDS betrokken was bij integriteitsgevoelige activiteiten, zoals ongebruikelijke geldtransacties en vermeende tekortkomingen in de naleving van de anti-witwaswetgeving (Wwft). BDS betwistte deze opzegging en voerde aan dat de beëindiging onterecht was en zou leiden tot een gedwongen staking van hun bedrijfsactiviteiten.

Juridische kwesties en overwegingen van de rechter

De rechtbank moest vaststellen of ABN AMRO de relatie met BDS rechtsgeldig had opgezegd. Hoewel banken het recht hebben om klantrelaties op te zeggen, is dit recht niet onbeperkt. Volgens de algemene bankvoorwaarden en de bijzondere zorgplicht moeten banken ook rekening houden met de belangen van hun klanten.

De rechter beoordeelde de situatie en kwam tot de conclusie dat er geen opzegplicht voor de bank was. BDS had volledige medewerking verleend aan het klantonderzoek van de bank en voldeed aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wwft en de sanctiewetgeving. Daarnaast oordeelde de rechter dat de door de bank aangedragen integriteitsrisico’s onvoldoende waren onderbouwd en dat de gevolgen van de opzegging voor BDS disproportioneel zouden zijn.

De uitspraak

De rechtbank oordeelde dat ABN AMRO de relatie met BDS niet mocht beëindigen. Het belang van de bank bij opzegging woog niet op tegen de ingrijpende gevolgen voor BDS. De rechter besloot dat de bank haar contractuele opzeggingsbevoegdheid in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar had gebruikt. Hierdoor blijft de bancaire relatie tussen BDS en ABN AMRO in stand.

De bank werd veroordeeld om de overeenkomst met betrekking tot de zakelijke betaalrekening van BDS na te komen en in de proceskosten van de crypto activa dienstverlener.

Financieel Recht Advocaten

Het opzeggen van een bankrelatie kan grote gevolgen hebben voor jouw bedrijf. De recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam laat zien dat banken niet zomaar relaties mogen beëindigen zonder een zwaarwegend belang. Als je te maken hebt met een soortgelijk probleem, neem dan contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om je te helpen en je belangen te verdedigen.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant