Uitspraak: Banken en transparantie: wat te doen als uw bankrekening wordt beëindigd

De beëindiging van een bankrelatie kan verstrekkende gevolgen hebben, vooral voor bedrijven en particulieren die afhankelijk zijn van deze rekeningen voor hun dagelijkse transacties. In deze blog leggen we uit wat u kunt doen als uw bank, zoals ING, besluit uw relatie te beëindigen wegens vermoedens van risico’s zoals witwassen. Financieel Recht Advocaten staat klaar om u bij te staan in dergelijke situaties.

Waarom beëindigen banken relaties?

Banken zoals ING hebben een wettelijke verplichting onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om hun klanten te onderzoeken en verdachte activiteiten te melden. Wanneer een bank onvoldoende transparantie ervaart in de financiële activiteiten van een klant, zoals in de zaak van [eiser 1] en [eiser 2], kan zij besluiten de relatie te beëindigen. Dit gebeurt om risico’s op witwassen en andere illegale activiteiten te minimaliseren.

De rol van transparantie

Transparantie in bedrijfsactiviteiten is cruciaal. In de zaak van [eiser 2], een groothandel in parfums en cosmetica, leidde een gebrek aan duidelijke informatie over transacties en bedrijfsstructuur tot de beëindiging van de bankrelatie. Grote contante stortingen en onduidelijke geldstromen tussen verbonden bedrijven kunnen aanleiding geven tot ernstige twijfels bij de bank.

Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u het recht op een eerlijke behandeling door uw bank. Echter, banken hebben ook het recht om hun contractuele relatie te beëindigen als zij dit noodzakelijk achten om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is hierbij belangrijk dat de bank handelt volgens de redelijkheid en billijkheid. Als u van mening bent dat uw bank deze grenzen overschrijdt, kunt u juridische stappen ondernemen.

Juridische stappen: kort geding en bodemprocedure

In urgente gevallen kan een kort geding worden aangespannen om de beëindiging van een bankrelatie tijdelijk op te schorten. Dit geeft u de tijd om in een bodemprocedure de rechtmatigheid van de beëindiging te laten toetsen. In het geval van [eiser 1] en [eiser 2] werd een kort geding aangespannen om voortzetting van de bankrelatie te eisen, maar de rechter oordeelde dat ING voldoende reden had voor beëindiging.

Financieel Recht Advocaten inschakelen

Bij het aanpakken van een dergelijke complexe en impactvolle situatie is het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat essentieel. Financieel Recht Advocaten kan u bijstaan met deskundig advies en juridische vertegenwoordiging. Wij helpen u uw rechten te verdedigen en bieden oplossingen om uw financiële activiteiten te beschermen.

Conclusie

Heeft uw bank uw relatie beëindigd en vermoedt u dat dit onterecht is? Neem dan onmiddellijk contact op met Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u juridisch bij te staan en ervoor te zorgen dat uw rechten worden beschermd. Wacht niet langer en laat ons u helpen uw financiële stabiliteit te waarborgen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant