Uitspraak: Belangrijke uitspraak over de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam op 18 december 2023 heeft een accountant een boete opgelegd gekregen door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vanwege het nalaten van het melden van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL). Deze zaak werpt licht op de verantwoordelijkheden van financiële professionals onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en benadrukt het belang van alertheid en compliance binnen de financiële sector.

De context van de zaak

De kwestie draait om een accountant wiens klant betrokken was bij een reeks financiële transacties die door het BFT als ongebruikelijk werden beschouwd. Deze transacties omvatten een aanzienlijke hoeveelheid contante inkomsten, waarvan 80% van de totale omzet, en het storten van grote bedragen in bankbiljetten van €200 en €500, zonder duidelijke herkomst. Het totale bedrag van deze stortingen bedroeg €4.839.802,77.

Het belang van melding

De rechtbank bevestigde het standpunt van het BFT dat de accountant de ongebruikelijke transacties had moeten melden. De Wwft vereist dat financiële instellingen en professionals zoals accountants, bij kennis van dergelijke transacties, deze onverwijld melden bij de FIU-NL. Deze verplichting bestaat om potentiële witwaspraktijken vroegtijdig te identificeren en te voorkomen.

Verdediging en oordeel

Het accountantskantoor voerde aan dat de transacties niet in het kader van hun dienstverlening waargenomen konden worden en daarom niet als Wwft-transactie gemeld hoefden te worden. Dit argument werd door de rechtbank verworpen. Kennis van dergelijke transacties, ongeacht hoe deze is verkregen, vereist melding. De rechtbank verwierp ook het argument dat de contante omzet past bij het type onderneming van de klant en dat grote coupures gebruikelijk zijn in de grensstreek.

Implicaties voor de praktijk

Deze uitspraak onderstreept het cruciale belang van de meldingsplicht onder de Wwft en de rol van financiële professionals in het detecteren en voorkomen van witwasactiviteiten. Het benadrukt tevens de noodzaak voor professionals om proactief te handelen bij het herkennen van potentiële risico’s.

Conclusie

Deze zaak benadrukt de verantwoordelijkheid van accountants en andere financiële professionals om alert te zijn op ongebruikelijke transacties en deze conform de Wwft te melden. Het is essentieel voor professionals in de financiële sector om hun kennis van de Wwft en de bijbehorende verplichtingen up-to-date te houden.

Mocht u vragen hebben over de Wwft, uw meldingsplicht of over hoe u compliance binnen uw organisatie kunt waarborgen, neem dan contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen bij het navigeren door de complexe regelgeving rond financieel toezicht en witwaspreventie.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant