Uitspraak: Beperking toegang tot UBO-registers: wat betekent dit voor u?

De minister van Financiën heeft een wetsvoorstel ingediend om de toegang tot de Nederlandse ubo-registers (ultimate beneficial owner) te beperken. Dit voorstel komt voort uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat houdt het wetsvoorstel in?

Met dit wetsvoorstel worden de regels rondom de toegang tot geregistreerde informatie over de uiteindelijke belanghebbende van zowel vennootschappen als andere juridische entiteiten en trusts aangepast. De handelsregisterwet 2007 en de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en dergelijke juridische constructies worden hiervoor aangepast.

Achtergrond van het wetsvoorstel

De aanleiding voor dit wetsvoorstel is een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin een onderdeel van de anti-witwasrichtlijn ongeldig is verklaard. Deze ongeldigverklaring heeft directe gevolgen voor de Nederlandse ubo-registers, wat een aanpassing van de toegang tot deze registers noodzakelijk maakt.

Beperking toegang tot vier partijen

Het wetsvoorstel beperkt de toegang tot de ubo-registers tot vier specifieke partijen:

  • Bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingeneenheden (FIUs), meldingsplichtige entiteiten in het kader van cliëntenonderzoek, en personen of rechtspersonen die een legitiem belang kunnen aantonen.
  • Partijen die toegang nodig hebben voor de naleving van sancties, toezicht en handhaving.
  • Bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak, indien noodzakelijk voor hun wettelijke of Europeesrechtelijke verplichtingen.
  • Partijen die in de ubo-registers staan ingeschreven, voor zover het hun eigen gegevens betreft.

Verplichte melding bij de Kamer van Koophandel

Een belangrijke wijziging in het voorstel is de verplichting voor bepaalde partijen om melding te maken bij de Kamer van Koophandel wanneer zij ubo-informatie vinden die afwijkt van de informatie in het register. Dit geldt nu ook voor partijen die toegang hebben in het kader van sanctie naleving en bestuursorganen met een overheidstaak.

Wijziging Wet Bibob

Daarnaast wordt voorgesteld een uitzondering op de geheimhoudingsplicht in de Wet Bibob op te nemen, zodat de terugmeldplicht kan worden nageleefd. Dit geldt voor zowel het Landelijk Bureau Bibob als bevoegde autoriteiten, en voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak die toegang nodig hebben voor hun onderzoek.

Financieel Recht Advocaten

De voorgestelde wijzigingen in de toegang tot de ubo-registers kunnen belangrijke gevolgen hebben voor individuen en bedrijven. Als u te maken krijgt met problemen rond banken, leningen of hypotheekverstrekkers, is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van deze veranderingen. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor juridisch advies en ondersteuning bij uw financiële kwesties.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant