Uitspraak: Bestuurlijke boete voor accountantskantoor wegens onvoltooide klantenonderzoeken

In een recente rechtszaak heeft de Rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over een bestuurlijke boete die was opgelegd aan een accountantskantoor door het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het BFT had deze boete opgelegd omdat het accountantskantoor niet voldeed aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), specifiek met betrekking tot de monitorings- en verscherpte cliëntenonderzoeksverplichtingen. Ondanks verlaging van de boete in de bezwaarfase, besloot het kantoor de zaak voor de rechter te brengen in de hoop de boete geheel te laten vernietigen. Dit artikel legt uit waarom de rechtbank besloot de boete te handhaven.

Onderzoek door het BFT

Het onderzoek van het BFT richtte zich op de naleving van de Wwft door het accountantskantoor tussen 2018 en 2020, na aanleiding van een onderzoek door het Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) bij een klant van het kantoor. Het BFT concludeerde dat het kantoor tekortschoot in zijn verplichtingen onder de Wwft, met name in de monitoring van de klant en het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek.

De rechtszaak en het oordeel

De Rechtbank Rotterdam beoordeelde de rechtmatigheid van de opgelegde boete van € 18.900. De kernvraag was of het BFT terecht had geconcludeerd dat het accountantskantoor de Wwft had overtreden. Het kantoor voerde aan dat het bewijsmateriaal onrechtmatig was omdat het onder dwang verkregen zou zijn, maar de rechtbank wees dit argument af. De rechtbank bevestigde ook dat er voldoende reden was voor het kantoor om een verhoogd risico op witwassen bij de betreffende klant aan te nemen en dat het kantoor had nagelaten een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren.

Juridische principes en toepassing

De rechtbank verwees naar eerdere uitspraken om te onderstrepen dat de aard van het bewijsmateriaal (wilsonafhankelijk versus wilsafhankelijk) en de verplichting tot het geven van een waarschuwing (cautie) niet doorslaggevend waren in deze zaak. Belangrijker was of het accountantskantoor zijn Wwft-verplichtingen had nagekomen, met name gezien de specifieke risico’s die de klant met zich meebracht.

Conclusie en belang voor de praktijk

Deze uitspraak benadrukt de strenge naleving van de Wwft die van financiële instellingen wordt verwacht. Het onderstreept het belang van een adequaat risicobeheer en de verantwoordelijkheid van instellingen om een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren wanneer de situatie daarom vraagt. De zaak toont aan dat het BFT actief toezicht houdt op de naleving van de Wwft en bereid is om handhavend op te treden wanneer overtredingen worden geconstateerd.

Financieel Recht Advocaten

Voor financiële instellingen en accountantskantoren is deze uitspraak een duidelijke herinnering aan het belang van compliance met de Wwft. Heeft uw instelling behoefte aan advies of ondersteuning bij het voldoen aan de Wwft of bij het omgaan met bestuurlijke boetes? Onze specialisten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te adviseren en te begeleiden in deze complexe materie.

Neem contact op met ons kantoor voor deskundige juridische ondersteuning en zorg ervoor dat uw praktijken in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant