Uitspraak: Cryptovaluta beheer: Wat te doen bij verlies door faillissement?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland werd een zaak behandeld waarin een opdrachtgever zijn cryptovaluta verloor nadat het beleggingsplatform waarop deze was geplaatst, FTX, failliet ging. De opdrachtgever stelde de opdrachtnemer aansprakelijk voor het verlies, maar de rechtbank wees de vordering af. Wat waren de belangrijkste overwegingen van de rechtbank?

Achtergrond van de zaak

De opdrachtgever had de opdrachtnemer ingehuurd om zijn cryptovaluta te beheren en een beleggingsstrategie uit te voeren. Het vermogen van de opdrachtgever, ter waarde van $ 322.147,11, werd op 19 augustus 2020 naar FTX overgebracht. Echter, nadat de onderneming van de opdrachtnemer werd ontbonden op 1 maart 2022, vroeg FTX faillissement aan op 11 november 2022, waardoor de opdrachtgever zijn cryptovaluta kwijtraakte.

Beoordeling van de rechtbank

De rechtbank moest beoordelen of de opdrachtnemer onrechtmatig had gehandeld jegens de opdrachtgever. De opdrachtgever stelde dat de opdrachtnemer zijn cryptovaluta had toegeëigend, maar de rechtbank constateerde dat het vermogen op het platform van FTX was geplaatst en beleggers sinds het faillissement geen toegang meer hadden tot hun cryptovaluta. De opdrachtgever kon niet aantonen dat de opdrachtnemer het vermogen had weggehaald bij FTX.

Daarnaast verwijt de opdrachtgever de opdrachtnemer dat hij het vermogen bleef beheren zonder recht of titel na de ontbinding van zijn bedrijf. Echter, de rechtbank oordeelde dat deze handelingen niet direct in verband stonden met het verlies van het vermogen, aangezien het vermogen al bij FTX stond voordat het bedrijf werd ontbonden.

Tot slot werd de opdrachtnemer beschuldigd van onjuist handelen bij het ‘know your customer‘ onderzoek van FTX. Ook hier oordeelde de rechtbank dat zelfs als dit onrechtmatig handelen bewezen zou zijn, het niet direct leidde tot het verlies van het vermogen bij FTX.

Conclusie

De rechtbank wees de vorderingen van de opdrachtgever af en gaf de opdrachtnemer gelijk in reconventie, waarbij het gelegde beslag werd opgeheven.

In gevallen van verlies van cryptovaluta door faillissement van een beleggingsplatform, is het van belang om de juridische aspecten goed te begrijpen en de juiste stappen te ondernemen. Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten kunnen u hierbij helpen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant