Uitspraak: De grens tussen kunstverkoop en witwassen

In een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 21 maart 2024, is een zaak behandeld waarin een verdachte werd beschuldigd van witwassen. Deze zaak biedt inzicht in hoe de rechterlijke macht kijkt naar de verklaringen van verdachten over de herkomst van hun vermogen, specifiek wanneer dit verband houdt met de verkoop van kunstvoorwerpen.

Achtergrond van de zaak

In het hart van de zaak staat een verdachte die over een periode van twee jaar, 2017-2019, via 110 contante stortingen een totaalbedrag van €107.535,- op zijn bankrekeningen deponeerde. Deze transacties strookten niet met zijn geregistreerde inkomsten als gepensioneerde, die slechts een AOW-uitkering van €1.285,- per maand ontving. Het grote volume aan contant geld en de wijze van storting wekten de verdenking van witwassen, vooral gezien het ontbreken van een legitieme reden voor het bezit van dergelijke contante sommen.

Verklaring van de verdachte

De verdachte gaf aan dat het geld afkomstig was van de verkoop van kunstvoorwerpen. Echter, tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, het ontbreken van concrete bewijzen zoals details over de kunstverkopen, en zijn late bekendmaking hiervan ondermijnden zijn geloofwaardigheid. Dit leidde tot de conclusie van de rechtbank dat zijn verklaringen niet concreet en verifieerbaar genoeg waren om als legitieme uitleg te dienen.

Rechterlijk oordeel

De rechtbank vond de verklaring van de verdachte onvoldoende om het vermoeden van witwassen te weerleggen. De inconsistente verhalen en het gebrek aan concrete informatie leidden ertoe dat de enige plausibele verklaring voor de herkomst van het geld criminele activiteiten betrof. Daarmee werd de verdachte schuldig bevonden aan gewoontewitwassen, gezien de aard, duur, en omvang van de betrokken transacties.

Belang van heldere bewijsvoering

Deze zaak benadrukt het belang van een heldere en onderbouwde verklaring over de herkomst van contant geld. Verdachten moeten concrete, verifieerbare en geloofwaardige bewijzen kunnen voorleggen om te ontkrachten dat hun vermogen uit illegale bronnen komt. Dit vereist vaak deskundig juridisch advies en ondersteuning.

Financieel Recht Advocaten

Bent u of kent u iemand die te maken heeft met soortgelijke beschuldigingen van witwassen? Onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten zijn ervaren in het navigeren door complexe financiële wetgeving en kunnen u adviseren over de beste stappen voorwaarts. Neem contact met ons op voor deskundige juridische ondersteuning.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant