Uitspraak: De rol van banken in de aanpak van financiële criminaliteit

In een recente rechtszaak heeft een bank de relatie met een klant beëindigd vanwege het vermoeden van witwaspraktijken, gebaseerd op ongebruikelijke transacties op de rekening van een onderhouds- en herstelbedrijf voor woningen. De eigenaar van het bedrijf, tevens bestuurder en aandeelhouder van twee andere bedrijven met een omvangrijke vastgoedportefeuille, betwistte deze beslissing. De rechtbank oordeelde echter dat banken een cruciale verantwoordelijkheid dragen bij het signaleren en voorkomen van financiële criminaliteit.

Achtergrond van de zaak

Een bedrijfseigenaar met uitgebreide zakelijke en vastgoedactiviteiten werd geconfronteerd met een bankonderzoek naar aanleiding van verdachte financiële transacties. Ondanks deels beantwoorde vragen van de bank, bleven er ernstige twijfels bestaan over de herkomst en het doel van contante stortingen, onduidelijke betaalconstructies, en de afwezigheid van een betrouwbare administratie. Dit resulteerde in de beëindiging van de bankrelatie door de bank.

De rol van de bank bij het voorkomen van witwaspraktijken

Banken hebben de plicht om actief bij te dragen aan het voorkomen van financiële criminaliteit. Dit houdt in dat zij ongebruikelijke transacties moeten onderzoeken en, indien nodig, relaties met klanten moeten beëindigen om integriteitsrisico’s te beheersen. Dit vereist geen concreet bewijs van criminele activiteiten; banken baseren hun acties op zowel publieke informatie als gegevens verstrekt door de klant. De klant is verplicht volledige transparantie te bieden over zijn financiële activiteiten.

Uitspraak van de rechtbank

De rechtbank benadrukte dat de bank terecht vraagtekens zette bij de financiële handelingen van de klant. Het ontbreken van essentiële documentatie zoals leningsovereenkomsten en een deugdelijke administratie rechtvaardigde de beslissing om de bankrelatie te beëindigen. De beschuldigingen van een heksenjacht werden verworpen, daar de rechtbank erkende dat ongedocumenteerde geldstromen en gebrekkige administratie binnen bepaalde sectoren, zoals de bouw en zorg, legitieme integriteitsrisico’s vormen.

Conclusie

Deze zaak onderstreept de belangrijke rol die banken spelen in het beschermen van het financiële systeem tegen misbruik. Klanten moeten zich bewust zijn van hun verplichtingen onder de Wwft en de noodzaak van transparantie in hun financiële handelingen. Bent u geconfronteerd met soortgelijke uitdagingen of heeft u advies nodig over uw rechten en verplichtingen in relatie tot financiële wetgeving? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te ondersteunen met deskundig advies en bijstand. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant