Uitspraak: Financiële toezicht zaak: Belangrijke uitspraak over Wwft-overtredingen

In deze zaak stond een belastingadvieskantoor, V.O.F. [naam 1], tegenover het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het geschil draaide om de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na een grondig onderzoek en een daaropvolgende rechtszaak, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven een uitspraak gedaan op 5 februari 2019.

Achtergrond van de zaak

Het belastingadvieskantoor V.O.F. [naam 1] werd geconfronteerd met een onderzoek van het BFT naar de naleving van de Wwft. Hierbij werden vijf cliëntdossiers onderzocht, waaronder die van [naam 4] en [naam 5]. Het BFT concludeerde dat V.O.F. [naam 1] de wet had overtreden door ongebruikelijke transacties niet te melden en onvoldoende cliëntenonderzoek te verrichten.

Oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College heeft geoordeeld dat V.O.F. [naam 1] niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals gesteld in de Wwft. Echter, het College heeft geconcludeerd dat V.O.F. [naam 1] wel degelijk onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van bepaalde bedragen en dat er onvoldoende grond was om aan te nemen dat bepaalde transacties verband hielden met witwassen of financiering van terrorisme.

Conclusie en vervolgstappen

De uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven benadrukt het belang van naleving van de Wwft door belastingadvieskantoren. Hoewel V.O.F. [naam 1] niet volledig vrijuit gaat, is de uitspraak een belangrijke overwinning omdat bepaalde overtredingen nietig zijn verklaard. Het is van cruciaal belang dat belastingadvieskantoren zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden onder de Wwft om mogelijke sancties te voorkomen.

Voor meer informatie over dit onderwerp, of als u hulp nodig heeft bij een vergelijkbare zaak, kunt u contact opnemen met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant