Uitspraak: Gewoontewitwassen en Wwft-verplichtingen

In een recente juridische uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld over een zaak die draait om gewoontewitwassen en het niet voldoen aan de verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Een bedrijf dat horloges inkoopt en verkoopt, fungeerde als een tussenhandelaar tussen klanten en juweliers.

Gewoontewitwassen: Wat is er gebeurd?

Gedurende een periode van twee jaar werden ongeveer € 800.000 aan contante geldbedragen verwerkt door dit bedrijf, zonder dat de Wwft-verplichtingen werden nageleefd. Deze verplichtingen omvatten het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland en het uitvoeren van cliëntenonderzoek. Het bedrijf kocht dure horloges en sieraden bij juweliers en verkocht deze weer aan klanten die contant betaalden, en vice versa. Deze transacties werden niet gemeld, en er werd geen onderzoek naar de klanten uitgevoerd.

De ontdekking en het onderzoek

De zaak kwam aan het licht dankzij meldingen bij FIU-Nederland. Er waren op de bankrekeningen van het bedrijf transacties zichtbaar waarbij contante bedragen werden opgenomen, die eerder van juweliers per bank waren ontvangen. Daarnaast waren er grote contante stortingen te zien, gevolgd door de aankoop van horloges bij juweliers. Een degelijke administratie ontbrak. Het witwas vermoeden stond volgens de rechtbank buiten kijf.

In reactie op het witwas vermoeden verklaarde de handelaar, die tevens de enige bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf was, dat hij zijn klanten kende, hen vertrouwde en wist dat zij hun geld legaal verdienden. Hij overhandigde een lijst met facturen, aangevuld met telefoonnummers, factuurnummers en serienummers van de horloges. De FIOD heeft deze verklaring onderzocht en ontdekte dat het merendeel van de vermelde personen ontkende klant te zijn van hem of het bedrijf. De verdediging beweerde dat het FIOD-onderzoek ondeugdelijk was, maar de rechter ging hier niet in mee.

De uitspraak

De rechtbank oordeelde dat het algemeen bekend is dat grote contante geldbedragen voornamelijk in het criminele circuit voorkomen, vooral in combinatie met de aankoop van kostbare horloges. Door zijn handelwijze nam de handelaar op zijn minst het aanmerkelijke risico dat het geld een criminele oorsprong had. Deze gedragingen werden toegerekend aan het bedrijf, aangezien hij de bestuurder was en ze plaatsvonden in het kader van de normale bedrijfsactiviteiten.

Vanwege de herhaaldelijke verkoop en inkoop van horloges en het in bezit hebben van contant geld gedurende een lange periode, werd gewoontewitwassen vastgesteld. Het bedrijf werd ook veroordeeld voor het niet melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland en het niet uitvoeren van het vereiste cliëntenonderzoek.

Conclusie en advies

Deze zaak benadrukt het belang van naleving van de Wwft-verplichtingen, met name voor bedrijven die met grote contante geldbedragen werken. Het risico van betrokkenheid bij witwassen kan aanzienlijk zijn, zelfs als er beweerd wordt dat de klanten legitiem zijn. Het is van essentieel belang om altijd de juiste procedures te volgen en ongebruikelijke transacties te melden om wettelijke complicaties te voorkomen.

Als u juridische bijstand nodig heeft met betrekking tot financieel recht en Wwft-verplichtingen, neem dan gerust contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor professioneel advies en begeleiding.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant