Uitspraak: Het belang van klantidentificatie binnen de financiële sector

In de financiële wereld is het cruciaal dat banken en creditcardmaatschappijen weten met wie zij zaken doen. Dit is niet alleen een kwestie van veiligheid en betrouwbaarheid maar ook een wettelijke verplichting. Recentelijk heeft het Gerechtshof Amsterdam een belangrijke uitspraak gedaan over de balans tussen klantidentificatie en privacywetgeving, die voor iedereen die gebruikmaakt van financiële diensten relevant kan zijn. In deze blog leggen we uit wat deze zaak inhoudt en wat dit voor u kan betekenen.

De zaak: identificatie versus privacy

Een cliënt van creditcardmaatschappij ICS werd verzocht zich opnieuw te identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De cliënt weigerde dit, met als argument dat het opslaan van een pasfoto en een kopie van het identiteitsbewijs in strijd zou zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als reactie hierop blokkeerde ICS de creditcard en beëindigde de overeenkomst. De vraag die centraal stond, was of ICS in haar recht stond om deze actie te ondernemen.

Wettelijke verplichtingen

Sinds de aanpassing van de Wwft in 2018 zijn financiële instellingen zoals ICS verplicht om de identiteit van hun cliënten te verifiëren en relevante gegevens te bewaren. Dit is een essentiële stap in het voorkomen van financiële misdrijven zoals witwassen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft bevestigd dat ICS aan deze verplichtingen moet voldoen, maar dat de manier waarop dit gebeurt enige flexibiliteit kent. Zo mag ICS kiezen voor online identificatieprocessen en mag zij externe partijen inschakelen voor deze taak, zelfs als deze geen bankierseed hebben afgelegd.

Balans tussen verplichtingen en privacy

Het hof benadrukte dat de verwerking van persoonsgegevens door ICS, inclusief de opslag van een foto, noodzakelijk is binnen de kaders van de AVG. Belangrijk is dat deze verwerking niet gezien wordt als het verwerken van biometrische gegevens. ICS moet transparant zijn over het doel en de werkwijze van deze gegevensverwerking, iets wat het bedrijf volgens het hof correct doet in haar Privacystatement.

Conclusie

Deze uitspraak verheldert de verplichtingen van financiële instellingen in het licht van zowel de Wwft als de AVG. Voor consumenten onderstreept het de belangrijkheid van medewerking aan identificatieverzoeken, terwijl het ook de verantwoordelijkheid van instellingen benadrukt om zorgvuldig en transparant met persoonsgegevens om te gaan.

Heeft u vragen over uw rechten of plichten in het kader van financiële dienstverlening? Onze specialisten op het gebied van Financieel Recht staan klaar om u te adviseren en bij te staan. Neem contact op voor meer informatie of bezoek onze website.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant