Uitspraak: Hof bekrachtigt veroordeling van Dexia voor restschuldrisico

In deze zaak gaat het over een effectenlease overeenkomst tussen Dexia en X. Centraal staat de vraag of X door Spaar Select is geadviseerd terwijl Spaar Select niet over de daarvoor vereiste vergunning beschikte en of Dexia dat wist dan wel behoorde te weten. De kantonrechter heeft de vordering van X tot volledige schadevergoeding toegewezen, maar Dexia is hiertegen in beroep gegaan. Naar aanleiding hiervan heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de zaak onderzocht en heeft uiteindelijk bepaald dat Dexia verantwoordelijk is voor het restschuldrisico en dat zij de schade moet vergoeden.

Onrechtmatig gehandeld

Het uitgangspunt van het ‘hofmodel’ is dat Dexia onrechtmatig heeft gehandeld door de afnemer niet te waarschuwen voor het restschuldrisico, geen onderzoek te doen naar diens financiële positie en hem, zo nodig, te ontraden de leaseovereenkomst aan te gaan. Volgens dit hofmodel blijft een deel van de schade (1/3) voor rekening van de afnemer. Bovendien heeft de Hoge Raad geoordeeld dat er in zo’n geval reden is om af te wijken van het hofmodel.

Beoordeling hof

Het hof is van oordeel dat Dexia onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de omstandigheden waaronder de effectenlease overeenkomst tot stand is gekomen. Omdat Dexia wist, dan wel behoorde te begrijpen, hoe Spaar Select werkte, had zij moeten onderzoeken of in het geval van X de grens van het toelaatbare werd overschreden door hem tot de aanschaf van een product van Dexia te bewegen. Omdat Dexia dat nagelaten heeft, komt haar geen beroep toe op de omstandigheid dat zij van de advisering geen wetenschap had.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft uiteindelijk besloten dat Dexia verantwoordelijk is voor het restschuldrisico en de schade moet vergoeden. Daarnaast is Dexia ook veroordeeld tot betaling van proceskosten.

Lees de volledige uitspraak van de rechtbank Arnhem-Leeuwarden.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant