Uitspraak: Identificatieverplichting en beëindiging van creditcardovereenkomsten

Onlangs bevestigde het Gerechtshof Amsterdam dat een creditcardmaatschappij gerechtigd was om de overeenkomst met een klant op te zeggen nadat deze weigerde mee te werken aan online identificatie. Dit vonnis illustreert het belang van de naleving van wettelijke identificatie-eisen binnen financiële dienstverleningen en de gevolgen van het niet voldoen hieraan door consumenten.

De aanleiding van het geschil

In 2008 sloot de betrokkene, aangeduid als X, een overeenkomst met International Card Services B.V. (ICS) voor een creditcard met een limiet van €2.500. In juli 2020 verzocht ICS X zich online te identificeren in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), een verzoek dat X negeerde. Na herhaalde oproepen zonder reactie van X, besloot ICS de creditcard te blokkeren en de overeenkomst uiteindelijk op te zeggen.

Juridische grondslag van de opzegging

ICS beriep zich op haar verplichtingen onder de Wwft, die financiële instellingen verplicht om de identiteit van hun cliënten te verifiëren. Omdat de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig aan X waren overhandigd, kon ICS zich hier niet op beroepen voor de opzegging. Desondanks oordeelde het hof dat de overeenkomst, een duurovereenkomst, op basis van de redelijkheid en billijkheid opgezegd mocht worden gezien de weigering van X om mee te werken aan de identificatie.

Rechterlijke toetsing en besluit

Het hof nam verschillende omstandigheden in overweging, zoals het aanbod van alternatieve identificatiemethoden door ICS, welke X afwees. De rechtbank oordeelde dat ICS terecht haar plichten nakwam en geen schending van zorgplichten jegens X had begaan. De andere grieven van X, waaronder de claim van overkreditering, werden eveneens verworpen.

Financieel Recht Advocaten

Deze uitspraak benadrukt de ernst waarmee financiële instellingen hun wettelijke verplichtingen benaderen en de mogelijke consequenties voor consumenten die hieraan niet voldoen. Indien u vragen heeft over uw rechten en plichten in dergelijke situaties of juridische bijstand wenst, kunt u altijd contact opnemen met ons team bij Financieel Recht Advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant