Uitspraak: ING mocht bankrekening die gebruikt was bij WhatsApp-fraude opzeggen

Appellante had een betaalrekening bij ING. Op 24 juni 2020 is door X een bedrag van € 8.255,00 overgemaakt naar de rekening van appellante. X dacht geld over te maken van naar haar zoon. Zij heeft vervolgens aangifte gedaan van zogenaamde WhatsApp-fraude.

ING heeft de rekening van appellante geblokkeerd wegens een vermoeden van fraude.

Appellante heeft in een kortgeding gevorderd ING te veroordelen de blokkering van de bankrekening op te heffen en de registratie van haar persoonsgegevens in het register te verwijderen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van appellante afgewezen. Appellante komt tegen deze uitspraak in beroep.

De beoordeling

Volgens het hof is niet in geschil dat de bankrekening van appellante is gebruikt in het kader van de WhatsApp-fraude. In beginsel is het gerechtvaardigd de bankrekening in een dergelijk geval te beëindigen. Echter, wanneer appellante, zoals zij betoogt, geen medewerking heeft verleend aan de WhatsApp-fraude, dan kan deze opzegging in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Appellante heeft erkend dat zij op 24 juni 2020, de dag van de bijschrijving, veelvuldig op de ING-app heeft ingelogd. Zij heeft als verklaring hiervoor gegeven dat zij haar ogen niet kon geloven bij de ontdekking van de overmaking. Het hof ziet dit echter anders. Het veelvuldig inloggen geschiedde die dag namelijk niet alleen na de ontvangst van het bedrag, maar ook op een aanzienlijk aantal tijdstippen daarvoor.

Ook heeft appellante geen afdoende verklaring gegeven voor het feit dat vanaf haar IP-adres een ander apparaat (met naam Iphone van ‘naam appellante’) aan de rekening is gekoppeld, die daarna is gebruikt bij pogingen tot het wegsluizen van het van de WhatsApp-fraude afkomstige geld. Volgens het hof wijst dit erop dat appellante haar bankrekening bewust door een derde heeft laten gebruiken en daarmee de door deze gepleegde fraude heeft gefaciliteerd.

Appellante heeft volgens het hof dan ook onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door ING genomen maatregelen niet gerechtvaardigd zijn.

De beslissing

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant