Uitspraak: Ongeoorloofde verhuur leidt tot beëindiging hypotheek relatie

In een recente zaak heeft de Rabobank besloten de relatie met een klant, X, te beëindigen na een ongeoorloofde verhuur van een schuur op het perceel van de klant. De schuur werd gebruikt als drugslaboratorium en er vond een explosie plaats. De Rabobank kreeg hiermee het recht om alle lopende overeenkomsten te beëindigen.

Het ontstaan van het conflict

In 2004 kocht X een woning en sloot een hypotheek af bij Rabobank. Zonder de goedkeuring van Rabobank, verhuurde X een schuur op het terrein en ontving de huurinkomsten op zijn Rabobank-rekening. In 2022 werd er een synthetisch drugslab ontdekt in de schuur, na een explosie. Rabobank beëindigde de relatie met X, zelfs voordat het politieonderzoek was afgerond. X eiste in een kort geding dat de relatie en de hypotheek gehandhaafd blijven.

De juridische beoordeling

De kern van het geschil was of Rabobank de relatie met X rechtmatig kon beëindigen. Op basis van de bestaande jurisprudentie (art. 6:248 lid 2 BW) en de overeenkomst, had Rabobank het recht om de relatie en alle lopende overeenkomsten te beëindigen, zoals bepaald in artikel 35 van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Daarbij moest Rabobank wel de zorgplicht, zoals vastgelegd in artikel 2 lid 1 ABV, in acht nemen. Bovendien was X verplicht om het onderpand goed te onderhouden en mocht dit niet zonder toestemming verhuren.

Het oordeel

De voorzieningenrechter oordeelde dat het aannemelijk is dat de explosie werd veroorzaakt door het drugslab. Omdat X heeft toegegeven de schuur te hebben verhuurd zonder toestemming van Rabobank, mocht de bank de relatie opzeggen. Bij de belangenafweging (art. 6:248 lid 2 BW) werd in het voordeel van Rabobank beslist. X had zonder toestemming verhuurd en had niet voldoende toezicht gehouden op de illegale activiteiten in de schuur. Bovendien had X eerder ervaring gehad met illegale activiteiten na het onrechtmatig verhuren van een pand.

Conclusie

Samengevat oordeelde de voorzieningenrechter dat Rabobank aan X een termijn van zes maanden na 27 april 2023 moet geven om de woning onderhands te kunnen verkopen. Daarnaast werd X veroordeeld tot het betalen van de proceskosten. Verdere of andere vorderingen werden afgewezen.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant