Uitspraak: Opzegging beleggingsrekening zonder reden niet rechtsgeldig

Een recente bindende uitspraak van de Geschillencommissie van Klachteninstituut Kifid werpt licht op de juridische implicaties van het opzeggen van een beleggingsrekening zonder gegronde reden. In het betreffende geschil tussen een consument en FlatexDEGIRO werd geoordeeld dat een financiële instelling niet zomaar een klantrelatie mag beëindigen.

Beëindiging van beleggingsrekening met onvoldoende reden

De Geschillencommissie van Klachteninstituut Kifid heeft recentelijk een belangrijke uitspraak gedaan in een geschil tussen een consument en FlatexDEGIRO, een financiële dienstverlener. In deze zaak draait het om het rechtsgeldig beëindigen van een beleggingsrekening zonder duidelijke reden. De consument in kwestie had een pensioenrekening bij FlatexDEGIRO, waarop hij belegt voor zijn toekomstige pensioen.

Geheimhoudingsplicht en belangenafweging

Toen de bank aankondigde de klantrelatie te beëindigen, vroeg de consument om opheldering over de reden. De bank beriep zich op een geheimhoudingsplicht vanwege anti witwasregels en weigerde verdere details te verstrekken. De consument nam hier geen genoegen mee en vocht de zaak aan bij Kifid.

De kern van het geschil draait om twee aspecten. Ten eerste de bevoegdheid van de bank om een klantrelatie te beëindigen op basis van specifieke voorwaarden. Ten tweede de verplichting van de bank om haar belang bij opzegging af te wegen tegen het belang van de klant. De bank stelde dat zij de klantrelatie beëindigde vanwege vermoede overtredingen van witwaspraktijken en andere financiële misdrijven.

Anti Witwasregels en besluit van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie analyseerde de voorwaarden van FlatexDEGIRO en concludeerde dat de bank niet had aangetoond dat de genoemde overtredingen daadwerkelijk hadden plaatsgevonden. De commissie benadrukte dat de bank, als zij gebruikmaakt van haar algemene bevoegdheid om de relatie op te zeggen, verplicht is om de reden daarvoor toe te lichten.

Belangrijk is dat de anti witwasregels twee kernverplichtingen voor de bank bevatten: klantonderzoek uitvoeren en ongebruikelijke transacties melden. De Geschillencommissie maakte duidelijk dat wanneer klantonderzoek niet kan worden afgerond, de bank de klantrelatie moet beëindigen, zonder dat een geheimhoudingsplicht van toepassing is. Bij ongebruikelijke transacties geldt wel een geheimhoudingsplicht voor meldingen, maar dit betekent niet automatisch dat de klantrelatie moet worden opgezegd.

Conclusie en beroepsmogelijkheid

De Geschillencommissie oordeelde dat de bank niet voldoende rechtvaardiging had gegeven voor het opzeggen van de klantrelatie. Er waren geen aanwijzingen voor mogelijke witwaspraktijken of verdachte transacties door de consument. Daarom verklaarde de commissie de opzegging van de klantrelatie door FlatexDEGIRO als niet rechtsgeldig.

Hoewel deze uitspraak bindend is, heeft FlatexDEGIRO de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Commissie van Beroep van Kifid. Dit is van belang gezien het potentiële beleid dat de financiële instelling voert en de bredere implicaties van deze zaak.

Voor meer informatie over financieel recht en vergelijkbare zaken, kunt u terecht bij onze gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten. Neem vandaag nog contact op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant