Uitspraak: Rabobank en de bitcoin portefeuille: wat betekent dit voor uw bedrijf?

In een recente uitspraak heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld over de rechtmatigheid van Rabobank’s beleid om bedrijven te verplichten afstand te doen van hun bitcoin portefeuille. In dit artikel bespreken we de kern van deze zaak en de implicaties voor bedrijven die actief zijn in de handel in virtuele valuta.

Achtergrond van de zaak

Rabobank heeft een bedrijf, dat zich richt op de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals blockchain, verplicht om haar bitcoin portefeuille te verkopen. Dit bedrijf gebruikte bitcoins voornamelijk als reserve om liquiditeit aan te vullen. De bank stelde dat haar beleid vanaf 2018 inhield dat bedrijven geen virtuele valuta mochten verhandelen of aanhouden. Particulieren mochten dit wel, onder strikte voorwaarden.

De juridische kwestie

Het bedrijf betwistte de rechtmatigheid van Rabobank’s eis, stellende dat de bank onrechtmatig handelde door de bitcoin portefeuille te laten verkopen. De bank verwees naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) als basis voor haar beleid. Volgens de bank was het moeilijk om bij bedrijven onderzoek te doen naar de herkomst van de middelen, wat leidde tot een verhoogd risico op witwassen.

Het oordeel van het gerechtshof

Het gerechtshof oordeelde dat Rabobank weliswaar een strikt beleid mag voeren, maar dat de interpretatie van de Wwft door de bank onjuist was. Artikel 3 lid 2 sub d Wwft vereist dat banken onderzoek doen naar de bron van de middelen, maar sluit niet op voorhand specifieke transacties of handelsvormen uit. De bank had onvoldoende onderbouwd waarom zij in dit specifieke geval niet kon voldoen aan haar onderzoeksverplichtingen.

Gevolgen voor bedrijven

De uitspraak benadrukt dat banken niet zomaar een bankrelatie mogen beëindigen op basis van algemene risico’s die zij associëren met virtuele valuta. Er moet altijd een zorgvuldige individuele toetsing plaatsvinden. Bedrijven die actief zijn in de handel in bitcoins en andere virtuele valuta kunnen zich dus verzetten tegen een dergelijk categorisch verbod door banken.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als uw bedrijf te maken heeft met een soortgelijke situatie, is het belangrijk om te weten dat banken niet zomaar uw activiteiten met betrekking tot virtuele valuta kunnen beperken. Het is essentieel dat elke actie van de bank goed onderbouwd is en gebaseerd op specifieke omstandigheden van uw onderneming.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bedrijf problemen met banken over het aanhouden of verhandelen van bitcoins? Financieel Recht Advocaten kan u helpen. Wij hebben de expertise om uw zaak te beoordelen en op te komen voor uw rechten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en ontdek hoe wij u kunnen ondersteunen in geschillen met banken.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant