Uitspraak: Rabobank moet bancaire relaties herstellen na onrechtmatige opzegging

Onlangs oordeelde de rechtbank Amsterdam dat Rabobank de bancaire relaties met zowel een particuliere klant als zijn bedrijf onrechtmatig had opgezegd. De bank baseerde de opzegging op verdenking van witwassen en het verstrekken van onjuiste informatie, maar de rechter vond dat er onvoldoende zwaarwegende gronden waren om de relaties te beëindigen. In dit artikel bespreken we de achtergrond en de gevolgen van deze uitspraak.

Gewijzigde bedrijfsactiviteiten en verhoogde omzet

Meneer X, bestuurder en enig aandeelhouder van bedrijf Y, opende in 2016 een betaalrekening bij Rabobank voor zijn bedrijf. Hij gaf destijds aan dat het bedrijf zou handelen in auto-onderdelen, met een verwachte jaaromzet van ongeveer €300.000. Echter, in 2017 bleek dat de bedrijfsactiviteiten waren gewijzigd naar de handel in kleine elektronica en dat de omzet al meer dan €1.000.000 bedroeg. Rabobank nam contact op met meneer X, die uitlegde dat de snelle groei te danken was aan de inkoop en verkoop van grote partijen producten met kleine marges.

Opzegging bancaire relaties door Rabobank

Rabobank meende dat meneer X en bedrijf Y onjuiste informatie hadden verstrekt bij het openen van de rekening en besloot daarom de bancaire relaties met beide partijen op te zeggen. De bank stelde dat de herkomst van de elektronica onbekend was, wat een verdenking van witwassen met zich meebracht. Meneer X bestreed deze beschuldigingen, maar de bank hield voet bij stuk en sloot de rekeningen in mei 2019.

Vordering tot herstel van bancaire relaties

Meneer X en bedrijf Y spanden een rechtszaak aan tegen Rabobank, waarin zij vorderden dat de bank de bancaire relaties met hen zou herstellen en voortzetten. Zij betoogden dat Rabobank haar gronden voor opzegging onvoldoende had onderbouwd en dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

De rechter oordeelde dat een betaalrekening een duurovereenkomst is die in principe opzegbaar is, maar alleen als er voldoende zwaarwegende gronden voor opzegging bestaan. Daarbij moet de bank een zorgvuldige belangenafweging maken, rekening houdend met haar zorgplicht.

Beoordeling door de rechter: onvoldoende zwaarwegende gronden

De rechter oordeelde dat er geen voldoende zwaarwegende gronden waren om de betaalrekeningen op te zeggen. Ten aanzien van de privérekening van meneer X had de bank geen concrete aanwijzingen voor witwassen of andere onrechtmatige handelingen. Wat betreft bedrijf Y, erkende de rechter dat er sprake was van onjuiste informatie bij het openen van de rekening en dat de herkomst van de elektronica niet duidelijk was. De rechter vond dat de bank onvoldoende onderzoek had gedaan om de beschuldigingen van witwassen te rechtvaardigen.

Daarnaast stelde de rechter vast dat Rabobank haar zorgplicht had geschonden door de bancaire relaties op te zeggen zonder een deugdelijke belangenafweging te maken. De gevolgen voor meneer X en zijn bedrijf waren aanzienlijk, aangezien zij zonder betaalrekening geen zaken konden doen.

Beslissing van de rechter: herstel bancaire relaties

De rechter oordeelde dat de opzegging van de bancaire relaties met meneer X en bedrijf Y onrechtmatig was en gelastte Rabobank om de relaties te herstellen en voort te zetten. De bank werd veroordeeld tot betaling van de proceskosten.

Belangrijke uitspraak voor de bancaire sector

Deze uitspraak is belangrijk voor zowel banken als hun klanten, omdat het laat zien dat banken niet zomaar bancaire relaties mogen opzeggen op basis van verdenkingen zonder voldoende bewijs. Het onderstreept het belang van een zorgvuldige belangenafweging en het respecteren van de zorgplicht, waarbij de belangen van alle betrokken partijen in acht moeten worden genomen. Het is een waarschuwing voor banken om voorzichtig te zijn bij het opzeggen van relaties en tegelijkertijd benadrukt het de verantwoordelijkheid van klanten om transparant en eerlijk te zijn over hun zakelijke activiteiten.

Lees de gehele uitspraak van de rechtbank Amsterdam.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant