Uitspraak: Rabobank verplicht tot herstel bankrelatie met airco handelaar

Recentelijk heeft de rechtbank een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarin de Rabobank de bankrelatie met een airco handelaar had beëindigd. De bank had twijfels geuit over de herkomst van contante betalingen en de acceptatie van bepaalde bankbiljetten door de handelaar. Deze zaak werpt licht op de verantwoordelijkheden van banken en hun cliënten met betrekking tot het voorkomen van witwassen en de juridische aspecten die hierbij komen kijken.

De achtergrond van de zaak

De Rabobank had zorgen geuit over de betalingen met bankbiljetten van € 200,00 en € 500,00 door de airco handelaar, evenals de aanzienlijke stijging van de omzet en het toenemende gebruik van contant geld, zelfs tijdens het coronajaar. Deze ontwikkelingen weken af van wat gebruikelijk is in de branche, en de Rabobank vroeg om meer duidelijkheid. De airco handelaar had echter geen bevredigende antwoorden kunnen geven, wat uiteindelijk leidde tot het beëindigen van de bankrelatie.

De rechterlijke overwegingen

De rechtbank heeft geoordeeld dat contant geld een legitiem en belangrijk betaalmiddel is, ondanks het hogere witwasrisico vergeleken met girale transacties. Bovendien had de airco handelaar al besloten om geen coupures van € 200,00 en € 500,00 meer te accepteren. Er was geen bewijs dat de handelaar een onbehoorlijke administratie bijhield of de witwaspraktijken faciliteerde.

De rechtbank benadrukte dat de strekking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet is dat banken van hun cliënten verwachten om zelf Wwft-cliëntonderzoek uit te voeren. Het is niet de verantwoordelijkheid van de airco handelaar om onderzoek te doen naar de herkomst van het (contante) geld dat door klanten wordt gebruikt voor betalingen.

Het feit dat de airco handelaar tijdens het cliëntenonderzoek niet alle vragen naar tevredenheid kon beantwoorden, rechtvaardigde niet de beëindiging van de bankrelatie door de Rabobank. Er was geen reden om aan te nemen dat de handelaar betrokken was bij witwaspraktijken.

Het herstel van de bankrelatie

De rechtbank heeft de Rabobank bevolen de bankrelatie met de airco handelaar te herstellen. Dit oordeel onderstreept het belang van eerlijke en evenwichtige beslissingen in overeenstemming met de geldende wetgeving en richtlijnen. Het bevestigt dat bedrijven niet zomaar van hun bankrelaties kunnen worden ontdaan zonder voldoende juridische grondslag.

Conclusie

Deze zaak benadrukt het belang van wettelijke vereisten en eerlijke procedures bij het beëindigen van bankrelaties. Het illustreert dat contant geld een legitiem betaalmiddel is, maar dat banken nog steeds hun verantwoordelijkheid hebben om witwassen te voorkomen. Als u als ondernemer vergelijkbare uitdagingen ondervindt met uw bankrelatie, raden wij u aan om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten bij Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te helpen. Neem vandaag nog contact op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant