Uitspraak: Rabobank’s rechtmatige beëindiging van klantrelatie

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland, gedateerd op 23 mei 2023, is een belangrijke zaak tussen een klant, aangeduid als ‘Eiser’, en de Rabobank behandeld. Deze zaak draait om de beëindiging van de klantrelatie tussen Eiser en Rabobank, evenals de opname van Eiser’s gegevens in fraudebestrijdingregisters. Hoewel de zaak enigszins complex is vanwege de juridische aard, zullen we proberen de essentie ervan begrijpelijk uit te leggen.

Klantrelatie beëindigd en gegevens in registers

Eiser, die eigenaar is van meerdere bankrekeningen en financiële producten bij Rabobank, werd onderworpen aan een klantonderzoek, zoals gebruikelijk in de financiële sector. Dit onderzoek bracht echter twijfels naar voren over de juistheid van de verstrekte gegevens door Eiser. Als reactie hierop heeft Rabobank Eiser op de hoogte gesteld van de opname van zijn gegevens in verschillende registers, waaronder het Intern Verwijzingsregister (IVR), dat wordt gebruikt voor fraudebestrijding. Bovendien heeft Rabobank de klantrelatie met Eiser beëindigd.

Eiser’s claims en Rabobank’s verweer

Eiser was het niet eens met de beëindiging van de klantrelatie en de opname van zijn gegevens in de registers. Hij beweerde dat Rabobank onrechtmatig handelde en eiste verwijdering van zijn gegevens en herstel van de klantrelatie. Rabobank verdedigde zich door te stellen dat het opnemen van gegevens in de registers essentieel is voor de veiligheid en integriteit van de financiële sector. Ze merkten ook op dat Eiser onjuiste informatie had verstrekt, wat als fraude werd beschouwd.

De uitspraak

De rechtbank oordeelde dat Rabobank gerechtigd was om de klantrelatie te beëindigen en de gegevens van Eiser in de registers op te nemen. Dit oordeel was gebaseerd op verschillende factoren. Ten eerste had Rabobank voldoende hoor en wederhoor toegepast tijdens het proces. Bovendien kon Rabobank redelijke vermoedens van fraude vaststellen. De rechtbank benadrukte ook het belang van het handhaven van de veiligheid en integriteit van de financiële sector.

Opzegging van klantrelatie en belangenafweging

De rechtbank concludeerde dat Rabobank gerechtigd was om de klantrelatie op te zeggen, omdat de duurovereenkomsten tussen Eiser en Rabobank opzeggingsmogelijkheden bevatten. Bovendien woog de rechtbank de belangen van Rabobank om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen zwaarder dan het belang van Eiser om zijn bankrekeningen te behouden.

Financieel Recht Advocaten

Indien u zich in een vergelijkbare situatie bevindt of juridisch advies nodig heeft met betrekking tot financiële kwesties, staan onze gespecialiseerde advocaten bij Financieel Recht Advocaten voor u klaar. Neem gerust contact op voor deskundig advies.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant