Uitspraak: Rechter bekrachtigt registratie bij fraude: een zaak van ABN AMRO tegen een klant

Een recente rechtszaak waarbij ABN AMRO Bank N.V. een klant heeft geregistreerd in het Incidentenregister en het Externe Verwijzingsregister na ontdekking van fraude. Dit besluit is door het Gerechtshof Amsterdam bevestigd, waardoor de registratie van acht jaar gehandhaafd blijft.

Achtergrond van de zaak

De kern van het geschil draait om een hypotheekaanvraag en een daaropvolgende aanvraag voor de uitbetaling van een bouwdepot door een klant, aangeduid als X, bij ABN AMRO. X deed deze aanvragen onder het voorwendsel van het verbouwen van zijn pas gekochte woning, maar achteraf bleek dat hij de bank onjuiste informatie had verschaft.

Ontdekking van de fraude

Na een melding van Nationale Nederlanden over een mogelijk geval van hypotheekfraude door X, voerde ABN AMRO een onderzoek uit. Dit onderzoek onthulde dat X de woning had verhuurd en geen van de aangegeven verbouwingen had laten uitvoeren, ondanks het ontvangen van een bouwdepot hiervoor. Hierop besloot ABN AMRO om X te registreren in zowel het Incidentenregister als het Externe Verwijzingsregister.

Juridische procedure

X verzette zich tegen deze registratie en stapte naar de rechter. De voorzieningenrechter gaf ABN AMRO gelijk, waarna X in hoger beroep ging. Het Gerechtshof Amsterdam bevestigde echter de beslissing van de voorzieningenrechter, waardoor de registratie van X gehandhaafd bleef.

Belang van de uitspraak

Deze zaak onderstreept het belang van de bescherming van de integriteit van het financiële stelsel. Het gerechtshof oordeelde dat, ondanks de persoonlijke en zakelijke gevolgen voor X, de ernst van de fraude de registratie rechtvaardigde. Deze uitspraak illustreert de afweging tussen de belangen van de individuele klant en het algemeen belang van een betrouwbaar financieel systeem.

Financieel Recht Advocaten

Dit voorbeeld toont aan hoe ernstig financiële instellingen en de rechterlijke macht fraude nemen. Hebt u vragen over uw rechten en verplichtingen in relatie tot financiële diensten of bent u verwikkeld in een juridisch geschil met uw bank? Onze specialisten op het gebied van financieel recht staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen. Neem contact op met Financieel Recht Advocaten voor deskundige bijstand.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant