Uitspraak: Rechter beveelt bank om bankrekening van schoonmaakbedrijf geopend te houden

Rovi exploiteert een schoonmaakbedrijf. Sinds 2016 heeft het bedrijf een bankrekening bij de bank. Een van de aandeelhouders, C, is in 2014 veroordeeld wegens faillissementsfraude en verboden wapenbezit. De bank heeft vervolgens de bankrelatie met Rovi beëindigd.

Het geschil

Rovi vordert dat het gerecht de bank veroordeelt om zolang in de bodemprocedure niet anders wordt geoordeeld de rekening van Rovi geopend te houden. De bank heeft volgens Rovi geen reden gegeven voor de opzegging.

De bank stelt dat Rovi geen spoedeisend belang heeft omdat zij na de opzegging ruim zes maanden de tijd heeft gehad om haar bankzaken onder te brengen bij een andere bank. De bank stelt daarnaast door verschillende criminele gedragingen van C, het risico op integriteits- en reputatieschade.

De beoordeling

Het gerecht is van oordeel dat sprake is van een spoedeisend belang. In de bodemprocedure kan namelijk niet binnen de gehanteerde opzegtermijn een uitspraak komen. Dat Rovi niet meteen na de opzegging een kort geding is begonnen, doet daar niet aan af.

Het gerecht stelt vast dat de bank pas tijdens de mondelinge behandeling een reden heeft gegeven voor de opzegging van de bankrelatie. De bank heeft door haar handelwijze met betrekking tot de opzegging niet de mogelijkheid geboden aan Rovi om met de bank in overleg te treden. Dit had de bank volgens het gerecht wel moeten doen. Verder oordeelt het gerecht dat Rovi er vooralsnog niet in is geslaagd om een nieuwe bankrekening bij een andere bankinstelling te openen, terwijl zij voor het doen van haar betalingen en voor de ontvangst van betalingen van haar klanten afhankelijk is van een bankrekening. Het gerecht acht het om die reden voorshands voldoende aannemelijk dat de continuïteit van Rovi door het opzeggen van de bankrekening bedreigd wordt en dat daarmee ook de belangen van de 73 werknemers op het spel komen te staan.

Het gerecht acht het op grond van het bovenstaande voldoende aannemelijk dat de bodemrechter bij een afweging van de belangen tot het oordeel zal komen dat de opzegging door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De beslissing

De rechter veroordeelt de bank om, zolang in de bodemprocedure niet anders wordt geoordeeld, de bankrekening geopend te houden.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant