Uitspraak: Rechter bevestigt bank beperkingen voor zonnestudio’s in Amsterdam

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld over een geschil tussen twee zonnestudio’s in Amsterdam, genaamd A en B, en hun bank, de Rabobank. Het geschil draait om de beperkingen die de bank heeft opgelegd aan de zakelijke rekeningen van de zonnestudio’s vanwege grote contante stortingen en onvoldoende antwoorden op vragen over de herkomst van gelden.

Achtergrond

De zonnestudio’s A en B hebben beide zakelijke rekeningen bij de Rabobank. Eiser C is de (indirecte) enige aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschappen. Nadat de bank in 2022 en 2023 grote contante bedragen op de rekeningen constateerde, beperkte zij het gebruik ervan. In oktober 2023 meldde de bank dat haar vragen over de herkomst van gelden onvoldoende waren beantwoord en kondigde zij aan de klantrelatie met A en B te beëindigen. In reactie hierop eisten de zonnestudio’s in kort geding vrijelijke toegang tot hun rekeningen en probeerden zij bepaalde bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en artikelen van de Algemene Bankvoorwaarden (ABV) buiten werking te stellen.

Beoordeling van het geschil

De rechtbank wees de vorderingen van de zonnestudio’s af. De rechtbank oordeelde dat zij niet bevoegd was om delen van de Wwft buiten werking te stellen zonder dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de ongeldigheid van de richtlijn op deze onderdelen had vastgesteld. Ook weigerde de rechtbank prejudiciële vragen te stellen. Daarnaast wees de rechtbank het verzoek tot buiten werking stellen van de ABV af, verwijzend naar eerdere uitspraken van de Rechtbank Gelderland.

Conclusie

Omdat de zonnestudio’s onvoldoende antwoord hadden gegeven op de vragen van de bank, achtte de rechtbank het begrijpelijk dat de bank het klantonderzoek niet als afgerond beschouwde en de beperkingen op de rekeningen handhaafde. De rechtbank oordeelde dat het belang van de bank om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen zwaarder woog dan het belang van de zonnestudio’s. Daarom weigerde de rechtbank de gevraagde voorzieningen en veroordeelde zij de zonnestudio’s in de proceskosten.

Wilt u meer weten over financieel recht en hoe wij u kunnen helpen bij soortgelijke geschillen? Neem dan contact op met onze advocaten van Financieel Recht Advocaten voor deskundig advies en ondersteuning.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant