Uitspraak: Rechtsherstel na onterechte opname in het Extern Verwijzingsregister

In deze uiteenzetting bespreken we een recente rechtszaak waarin het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijke beslissing nam over de onterechte registratie van een echtpaar in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit register wordt door financiële instellingen gebruikt om personen te identificeren die als risicovol worden beschouwd, vaak met verstrekkende gevolgen voor de betrokkenen. Deze zaak onderstreept het belang van zorgvuldigheid en rechtvaardigheid in het gebruik van dergelijke registers.

Achtergrond van de zaak

Een man en zijn echtgenote werden door kredietverstrekker Defam ten onrechte in het EVR opgenomen, op basis van een vermoeden van fraude bij een leningaanvraag. Dit leidde ertoe dat hun bankrekeningen bij ING werden geblokkeerd en zij geen toegang meer hadden tot financiële diensten van deze bank. Na meerdere jaren procederen en het doorstaan van juridische uitdagingen, waaronder een vrijspraak in hoger beroep, slaagden zij erin hun naam te laten schrappen uit het register.

Juridische overwegingen en de uitspraak

Het gerechtshof oordeelde dat Defam onrechtmatig had gehandeld door de gegevens van het echtpaar in het EVR te registreren zonder voldoende onderzoek naar hun daadwerkelijke betrokkenheid bij de vermeende fraude. Dit gebrek aan zorgvuldigheid resulteerde in aanzienlijke financiële en emotionele schade voor het stel. Het hof erkende deze schade en besloot dat een nadere procedure nodig is om de omvang van de schadevergoeding vast te stellen.

Belang van zorgvuldige registratie

Deze zaak benadrukt het cruciale belang van zorgvuldigheid en proportionaliteit bij de beslissing om personen te registreren in systemen zoals het EVR. Financiële instellingen hebben de plicht om fraude te bestrijden en het financiële systeem te beschermen, maar dit mag niet ten koste gaan van onschuldige burgers. De uitspraak van het gerechtshof bevestigt dat de drempel voor registratie in het EVR hoog is en dat instellingen verplicht zijn tot een grondige en rechtvaardige beoordeling alvorens over te gaan tot registratie.

De rol van financieel recht advocaten

Deze zaak onderstreept het belang van deskundige juridische bijstand voor burgers die geconfronteerd worden met onterechte registraties of andere juridische uitdagingen binnen het financiële domein. Financieel Recht Advocaten biedt diepgaande expertise en ondersteuning aan individuen en bedrijven die te maken hebben met financieel-juridische kwesties, waaronder onterechte registratie in het EVR.

Financieel Recht Advocaten

Indien u of uw bedrijf geconfronteerd wordt met een soortgelijke situatie of andere financieel-juridische uitdagingen, nodigen wij u uit contact op te nemen met Financieel Recht Advocaten. Ons team staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het navigeren door complexe juridische landschappen, om uw rechten te beschermen en rechtvaardigheid te waarborgen.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant